สอศ. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2567 เริ่มแล้ว !! ภาคเหนือ ย้ำนศ.คิดได้ ขายเป็น เรียนดีมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ข่าวทั่วไป Wednesday January 10, 2024 11:49 —ThaiPR.net

สอศ. จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2567 เริ่มแล้ว !! ภาคเหนือ ย้ำนศ.คิดได้ ขายเป็น เรียนดีมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรมจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค 5 ภาค ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งในครั้งนึ้ จัดขึ้นที่ภาคเหนือ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดีมีความสุข" มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทุกมิติ พัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยคำนึงถึง ชาติ ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กีฬา ความปลอดภัย ความมีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

รวมทั้งมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับ โลกยุคใหม่ รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นเวทีสำคัญของนักเรียน นักศึกษาอาขีวศึกษา ที่ได้ประลองฝีมือ โชว์ความสามารถ บูรณาการองค์ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ต่อยอดสู่การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ซึ่งเป็นการยกระดับผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม เป็นผู้เรียนอาชีวศึกษาที่มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของการพัฒนาประเทศต่อไป

โดยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฯ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HEALTH CARE) และประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยในภาคเหนือ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ รวมทั้งสิ้น 144 ผลงาน

แบ่งเป็นประเภทละ 24 ผลงาน จากสถานศึกษา สังกัด สอศ. ภาคเหนือ 65 แห่ง 17 จังหวัด โดยมีผลงานที่นำเสนอ อาทิ ผลงานเครื่องควบคุมล้างรถหยอดเหรียญ จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ผลงานหุ่นน้องชบา จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน ผลงาน wax black shoe จากวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ผลงานอุปกรณ์ช่วยล้างแผลสำหรับผู้ป่วย จากวิทยาลัยการอาชีพฝาง ผลงานซาลาเปาไส้ไก่ จากวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี และผลงานเครื่องวัดค่าธาตุในดิน จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นต้น ซึ่งการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2567 ณ จังหวัดอุดรธานี และระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2567 จัดขึ้นที่ภาคตะวันออกและกทม. ณ จังหวัดระยอง ภาคกลาง ณ จังหวัดลพบุรี และภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ