CMMU เร่งสร้างบิสิเนสลีดเดอร์ที่พร้อมบริหารองค์กรในยุคที่เศรษฐกิจผันผวน ผ่านโมเดลปั้นผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ "Truly International" ที่พร้อมบริหาร - ทันทุกโกลบอลเทรนด์ การันตีคุณภาพหลักสูตรชั้นนำระดับ Top 5% ของโลก

ข่าวทั่วไป Wednesday January 10, 2024 16:24 —ThaiPR.net

CMMU เร่งสร้างบิสิเนสลีดเดอร์ที่พร้อมบริหารองค์กรในยุคที่เศรษฐกิจผันผวน ผ่านโมเดลปั้นผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ซีเอ็มเอ็มยู (CMMU) เผยปี 2567 เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสเผชิญกับวิกฤตและความผันผวน เร่งเดินหน้าผลิตผู้นำทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญผ่านแนวทางการเรียนการสอนแบบ "Truly International" เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถระดับสากล โดดเด่นทั้งความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร การจัดการ สามารถเชื่อมโยง กลยุทธ์และแผนบริหารจัดการต่าง ๆ ได้ในหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม และมีความเข้าใจองค์ความรู้ เทคนิคการแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี Mindset แบบสากล ผ่านโมเดล truly international ผ่านทั้งคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในองค์กรธุรกิจชั้นนำ โดยหลักสูตร บรรยากาศห้องเรียน การันตีด้วยมาตรฐาน AACSB ซึ่งมีเพียง 5% ของสถาบันการศึกษาทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับการรับรอง และจะสอดแทรกอยู่ในทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม รองคณบดีงานวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการเปิดเผยข้อมูลของศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจหลายแห่ง ต่างคาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2567 จะเติบโตอยู่ที่ระดับ 3% ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งปัจจัยภายใน เช่น การลงทุนและผลิตภาพการผลิตต่ำ การส่งออกที่ฟื้นตัวอย่างมีข้อจำกัด และปัจจัยภายนอก เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความเปราะบางของเศรษฐกิจจีน ภาวะเงินเฟ้อที่อาจขยายวงกว้าง ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของภาคธุรกิจที่ต้องประคับประคองภาวะวิกฤต พร้อมสรรหาโอกาสใหม่ ๆ ท่ามกลางความท้าทาย จึงมีความจำเป็นในการสร้างผู้นำที่พร้อม- ปรับตัวได้เร็วท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง CMMU จึงมุ่งสร้างผู้นำองค์กร และสนับสนุนนักธุรกิจที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ผ่านการสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทันสมัย ปรับให้เข้ากับสถานการณ์โลกและประเทศชั้นนำอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในการออกแบบหลักสูตรไม่ใช่เพียงตอบโจทย์ธุรกิจ แต่ยังอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ความยั่งยืน ตลอดจนมีแนวทางเฉพาะที่จะช่วยดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และมองเห็นโอกาสในธุรกิจที่จะก่อให้เกิดทั้งมูลค่า และคุณค่าจากกลยุทธ์ที่นำไปใช้

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ภาคธุรกิจมีผู้นำที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง CMMU จึงมีโมเดลการจัดการเรียนการสอนแบบ "Truly International" ที่เน้นการสร้างและกระตุ้น "มุมมอง" ของผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นสากลผ่านทั้งหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่มประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจครอบคลุมทั้งเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา มีบรรยากาศห้องเรียน อาจารย์ที่มีความรู้ รวมทั้งการดึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นจริงมาใช้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากลยุทธ์ที่มีความเป็นสากล รู้ทันเทรนด์ - การเปลี่ยนแปลง และนำไปปรับใช้กับธุรกิจ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการดึงผู้ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ และผู้ที่เคยร่วมงานกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในระดับโลกมาถ่ายทอดแนวทางการทำงานและการพัฒนาตนเองให้ได้ก้าวไปสู่โอกาสที่กว้างขึ้น โดยแนวทางการสอนแบบ Truly International ยังมีเป้าหมายที่จะยกระดับผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำด้วยคุณสมบัติดังนี้

  • เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการบริหาร การจัดการ การตลาด และมีชั้นเชิงในด้านวิธีคิดและการปฏิบัติแบบผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ซึ่งจะเป็นแต้มต่อที่สำคัญเพื่อนำไปต่อยอดในโลกการทำงาน ตลอดจนเป็นตัวจริง (MVP) ที่มีวิธีคิดที่แตกต่าง ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติขั้นสูงที่ตลาดต้องการตัวอย่างมากในปัจจุบัน
  • เชื่อมโยง กลยุทธ์และแผนบริหารจัดการต่าง ๆ ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม S - Curve เช่น การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถทำรายได้สูงให้กับประเทศ สามารถเชื่อมองค์ความรู้ที่มีได้กับทุกปัญหาและประเด็นต่าง ๆ ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ตลอดจนออกแบบกลยุทธ์และแนวทางที่สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ชัดเจน ในด้านความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียน สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมี Mindset แบบสากล สามารถมองในมุมกว้างที่ไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะความรู้หรือข้อมูลที่มีแค่ในประเทศ มีศักยภาพที่จะบริหารงานได้บนความหลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในมิติของการพัฒนาตนเองและสร้างความน่าเชื่อถือได้ในอนาคต

"จุดเด่นของการเรียนที่เป็น truly international คือการเปิดกว้าง รับนักศึกษาและคณาจารย์จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆในการทำธุรกิจที่ไร้พรมแดนแล้ว ยังทำให้ได้เห็นมุมมองการทำธุรกิจที่หลากหลาย และได้เพิ่มคอนเนกชั่นแบบ Worldwide ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ และเป็นการเสริมสร้างทักษะทางภาษาซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการติดต่อธุรกิจด้วย นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานโลก มีคุณภาพการเรียนการสอนทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ การันตีด้วยมาตรฐาน AACSB หรือ Association to Advance Collegiate Schools of Business ซึ่งเป็นวิทยาลัยรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก และทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการรับรอง และประกันคุณภาพให้กับวิทยาลัยการศึกษาด้านธุรกิจ หรือ Business Schools ทั่วโลก ซึ่งมีเพียง 5% ของสถาบันการศึกษาทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับการรับรอง"

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2567 CMMU ยังคงมีเป้าหมายที่จะนำความโดดเด่น truly international พัฒนา "ผู้เล่นยอดเยี่ยม" สร้างบุคลากรคุณภาพที่เป็น MVP คือ M - Modern (ทันสมัย) เป็นการก้าวทันทุกเทรนด์การบริหารอย่างต่อเนื่อง V - Versatile (เก่งรอบด้าน) มีความรอบรู้และทักษะที่หลากหลาย ทั้ง Soft skill และ Hard skill ที่จำเป็นในด้านการจัดการธุรกิจ P - Professional (มืออาชีพ) ทุกคนจะได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล รู้ลึกและรู้จริงในสิ่งที่ทำ โดย truly international จะสอดแทรกอยู่ในทุกหลักสูตร ครอบคลุมทั้งหลักสูตรนานาชาติ (International Programs) ประกอบด้วย สาขา General Management (GM) สาขา Marketing and Management (MM) สาขา Corporate Finance (CF) สาขา Healthcare & Wellness Management (HWM) สาขา Entrepreneurship Management (EN) และโปรแกรม Double Degree Int'l Management (GMDD) ที่นักศึกษาจะได้ศึกษาในซีเอ็มเอ็มยูและในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อได้รับสองปริญญา ตลอดจนหลักสูตรไทย (Thai Programs) ประกอบด้วย สาขาการจัดการธุรกิจ (BM) สาขาการตลาด (MK) สาขาการจัดการและกลยุทธ์ (MS) สาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม (EI) สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร (HO) สาขาการเงิน (FN) สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ (HBM) ซึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โทรศัพท์ 02-206-2000 เว็บไซด์ https://www.cm.mahidol.ac.th หรือเพจเฟซบุ๊ก CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ