กพร. ร่วม พระดาบส พัฒนากำลังแรงงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้เลี้ยงดูครอบครัว

ข่าวทั่วไป Tuesday January 16, 2024 12:28 —ThaiPR.net

กพร. ร่วม พระดาบส พัฒนากำลังแรงงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้เลี้ยงดูครอบครัว

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับมูลนิธิพระดาบส ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มูลนิธิพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ มูลนิธิพระดาบส เพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน และสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสร้างคน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในประเทศได้อย่างยั่งยืนถาวร ประกอบกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือในทุกด้าน เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2565 - 2567 มูลนิธิพระดาบส และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่ศิษย์พระดาบสและลูกพระดาบส มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 122 คน สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมืออย่างแน่นแฝ้นของทั้ง 2 หน่วยงานที่ยังบูรณาการภารกิจร่วมกัน ในระยะต่อไปจะเป็นการร่วมกันจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร การซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างพ่นสีรถยนต์ ช่างติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง เป็นต้น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดยะลา เพื่อให้ศิษย์พระดาบสและลูกพระดาบส มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้นได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน จนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนากำลังแรงงานในทุกช่วงวัย สนใจฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถสอบถามได้ที่ สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 ได้อีกทางหนึ่ง" อธิบดีกล่าวในท้ายสุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ