HIS MSC จัดงาน Metro Trend for Hospitality 2024

ข่าวทั่วไป Wednesday January 17, 2024 15:53 —ThaiPR.net

HIS MSC จัดงาน Metro Trend for Hospitality 2024

HIS MSC Company Limited นำโดยคุณภูษิต อรุณรัตนดิลก, Vice President และทีมจัดงาน "Metro Trend for Hospitality 2024" ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

ในงานสัมมนาของ "Metro Trend for Hospitality 2024" ครั้งนี้ เน้นในเรื่องนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเทคโนโลยี และ hotel business trend สนับสนุนลูกค้าสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยคุณภูษิต อรุณรัตนดิลก Vice President จาก HIS MSC Company Limited ได้กล่าวเปิดงาน จากนั้นมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย

  • คุณชาตสุธา ไกวัลนนท์, General Manger จาก Grand China Hotel บรรยายเรื่อง Hotel Business 2024
  • Jack Tan, Managing Director จาก Kiosk Myra บรรยายเรื่อง Hotel Trend 2024
  • Harbans Singh, Managing Director จาก Ubicomp System Sdn Bhd. บรรยายเรื่อง Building Loyalty in Hotels
  • คุณธนกร วิเชียรปราการ, Software Consultant Manger จาก บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง Infor HMS Version Update Release
  • คุณชัชวาล เหล่าเรืองธนา, Business Consultant จาก บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง Big data mange for Hotel

ภายในงานมีบูธต่างๆ มานำเสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภูมิภาค HIS MSC จัดงานนี้เพี่อแบ่งปันความรู้ทางด้าน IT ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ยังได้ใช้เวลาสร้างเครือข่าย แบ่งปันแนวทางการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจร่วมกัน

สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ HIS MSC เพิ่มเติมได้ที่ คุณภูษิต อรุณรัตนดิลก: (66) 062-646-6539 Email: phusith@metrosystems.co.th Website: https://www.hismsc.com


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ