ไฮเออร์ จัดกิจกรรมสุดพิเศษ Haier Global Fans Festival ครั้งที่ 5 ชวนทุกคนมาร่วมสนุกฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี

ข่าวเศรษฐกิจ Monday January 22, 2024 15:19 —ThaiPR.net

ไฮเออร์ จัดกิจกรรมสุดพิเศษ Haier Global Fans Festival ครั้งที่ 5 ชวนทุกคนมาร่วมสนุกฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี

ไฮเออร์ แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 14 ปีช้อนเชิญชวนทุกคนร่วมสนุกกับกิจกรรม Haier Global Fans Festival ครั้งที่ 5 #InspiredHLife ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีไปพร้อมกัน ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากไฮเออร์ โดยการร่วมสนุกกิจกรรมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Haier Thailand โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น. และประกาศรางวัล 10 มกราคม 2567 เวลา 18.00 ทาง Facebook: Haier Thailand 

โดยมีรายละเอียดข้อมูลกิจกรรมดังนี้

กติกาการร่วมสนุกบนช่องทาง Facebook

 • กดติดตาม Facebook: Haier Thailand
 • ถ่ายรูปคู่ของคุณกับสินค้าไฮเออร์ พร้อมทำมือสัญลักษณ์ H
 • โพสต์รูปลงบน Facebook ของตนเอง ตั้งค่าเป็นแบบสาธารณะ พร้อมบรรยายเรื่องราวความประทับใจที่คุณมีต่อสินค้าไฮเออร์
 • ติดแฮชแท็ก #InspiredHLife #HaierGlobalFansFestival #HaierThailand และแท็ก @HaierThailand
 • แปะหลักฐานการร่วมสนุกที่ใต้คอมเมนต์กิจกรรมนี้
 • คัดเลือกผู้โชคดีจากการบรรยายเรื่องราวความประทับใจที่คุณมีต่อสินค้าไฮเออร์ที่โดนใจกรรมการที่สุด และทำตามกติกาถูกต้องครบถ้วน
 • ของรางวัล Lotus's Gift Card 300 บาท 20 รางวัล
 • ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 18-29 ธ.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
 • ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 10 ม.ค. 2567 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook: Haier Thailand
 • ผู้โชคดีกรุณารายงานตัวภายในวันที่ 12 ม.ค. 2567 เวลา 18:00 น. ทาง Inbox Facebook: Haier Thailand มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • บัญชีผู้ใช้งาน 1 บัญชี หรือ 1 ชื่อ-นามสกุล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา ของรางวัล ขยาย ยึดหรือถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัลความสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของราลวัลจากการขนส่งขนส่งหรือการส่งมอบของรางวัล หรือการไม่มีผู้รับของรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดรวมถึงให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารใด ๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมในการเผยแพร่ และ/หรือ ใช้บัญชีผู้ใช้งาน รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 • ในกรณีเกิดข้อพิพาทในการร่วมกิจกรรม "Haier 5th Global Fans Festival" คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กติกาการร่วมสนุกบนช่องทาง TikTok

 • กดติดตาม TikTok: @haier_thailand
 • กดชมเว็บไซต์ www.haier.com/th และกดชมร้านค้า https://www.lazada.co.th/shop/haier
 • กดดูวิดีโอ Haier 5th Global Fans Festival บนช่องทาง TikTok คลิก https://bit.ly/48l7pAv
 • แคปหลักฐานการทำตามข้อ 1) 2) 3) มาแปะที่ใต้คอมเมนต์กิจกรรมนี้
 • อัดวิดีโอ #InspiredHLife ความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยถ่ายคู่กับสินค้าไฮเออร์ บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่คุณมีต่อสินค้าไฮเออร์ พร้อมทำมือสัญลักษณ์ H
 • โพสต์วิดีโอลงบน TikTok ของตนเองตั้งค่าเป็นแบบสาธารณะ ติดแฮชแท็ก #InspiredHLife #HaierGlobalFansFestival #HaierThailand และแท็ก @haier_Thailand
 • คัดเลือกผู้โชคดีจากวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่คุณมีต่อสินค้าไฮเออร์ที่โดนใจกรรมการที่สุด และทำตามกติกาถูกต้องครบถ้วน
 • ของรางวัล Lotus's Gift Card 300 บาท 20 รางวัล
 • ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 18-29 ธ.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
 • ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 10 ม.ค. 2567 เวลา 18:00 น. ทาง Facebook: Haier Thailand
 • ผู้โชคดีกรุณารายงานตัวภายในวันที่ 12 ม.ค. 2567 เวลา 18:00 น. ทาง Inbox Facebook: Haier Thailand มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • บัญชีผู้ใช้งาน 1 บัญชี หรือ 1 ชื่อ-นามสกุล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา ของรางวัล ขยาย ยึดหรือถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล ความสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลจากการขนส่งหรือการส่งมอบของรางวัล หรือการไม่มีผู้รับของรางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาเท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดรวมถึงให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและลงนามในเอกสารใด ๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงให้ความยินยอมในการเผยแพร่ และ/หรือใช้บัญชีผู้ใช้งาน รายชื่อ รูปถ่าย หรือข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประกาศผลผู้ได้รับรางวัล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 • ในกรณีเกิดข้อพิพาทในการร่วมกิจกรรม "Haier 5th Global Fans Festival" คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ