สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) กำหนดทิศทางการดำเนินงานปี 67 จับมือองค์กรวิชาชีพ องค์กรธุรกิจ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อออนไลน์

ข่าวทั่วไป Tuesday January 23, 2024 08:13 —ThaiPR.net

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) กำหนดทิศทางการดำเนินงานปี 67 จับมือองค์กรวิชาชีพ องค์กรธุรกิจ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อออนไลน์

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ตั้งเป้าปี 2567 มุ่งเน้นการจับองค์กรวิชาชีพ องค์กรภาคธุรกิจ เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรสมาชิกพร้อมพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพด้านจริยธรรมสื่อ และด้านการหารายได้ใหม่ ๆ

นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) เปิดเผยถึงทิศทางการบริหารสมาคมระหว่างปี 2567-2568 ว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการราย งานข่าว และภาพรวมกับการหารายได้ทางธุรกิจของสื่อ ประกอบกับปัจจุบันสมาคมมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ SONP จึงมีภารกิจที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ไม่เพียงแต่สมาพันธ์หรือสมาคมต่าง ๆ แต่ยังรวมถึงการร่วมงานกับกลุ่ม MarTech หรือ Platforms เพื่อผลักดันการพัฒนาบุคลากรของสมาชิกที่จะต้องควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมวิชาชีพสื่อและรูปแบบคอนเทนต์ในส่วนต่าง ๆ ที่ปัจจุบัน สื่อมวลชนถูกถามหาความน่าเชื่อถือ และเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคม

ขณะเดียวกันสมาคมยังได้ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นายนิรันดร์ เยาวภาว์ กรรมการที่ปรึกษา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายก ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

นายเอกพล บรรลือ อุปนายก ด้านพัฒนาเนื้อหา

นางสาวศยานันท์ ใยอ่อน อุปนายก ด้านพัฒนาธุรกิจ

นางสาวอรพิน เหตระกูล เลขาธิการ

ว่าที่ ร.ต.คมสัน จันทมิตร รองเลขาธิการ

นางสาวพรรณรวี พิศาภาคย์ เหรัญญิก

นายวิชัย สอนเรือง นายทะเบียน

นายเจนศักดิ์ แซ่อึ้ง กรรมการฝ่ายวิชาการ

นายกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวปวริศา บุญเรือง กรรมการฝ่ายปฏิคม

นางสาวพรภัสสร สุขะวัฒนะ กรรมการ

นางสาววารุณี ธราดล กรรมการ

นางสาวธัญรดา ณ ลำพูน กรรมการ

นายเรวัต สังข์ช่วย กรรมการ

นายอิศนันท์ วริศชัยโรจน์ กรรมการ

นายอภิรักษ์ โรจน์อัมพร กรรมการ

นางสาวสราลี แซ่เตี๋ยว กรรมการ

นายอรรถชัย หาดอ้าน กรรมการ

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการของสมาคมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการแต่งตั้ง นางชนิดา จันทเลิศลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1. บริหารจัดการงานต่าง ๆ ตามมติคณะกรรมการสมาคมฯ 2. เป็นตัวแทนสมาคมในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 3. บริหารโครงการและงบประมาณของสมาคมฯ

ขณะเดียวกันสมาคมฯ ยังได้หารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม One day Training แลกเปลี่ยน-เรียนรู้กับกูรูออนไลน์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "Navigating Change: Strategies for Survival of Online News Providers in the Evolving Media Landscape" วิทยากรโดย คุณ Chia Ting Ting, CEO of FG Media (Exclusive Business Arm for Malaysiakini Group) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ