จุดประกายสร้างสรรค์ 6 ทักษะ เด็ก Gen Alpha

ข่าวทั่วไป Friday January 26, 2024 12:47 —ThaiPR.net

จุดประกายสร้างสรรค์ 6 ทักษะ เด็ก Gen Alpha

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ทั้ง Reskill และ Upskill อย่างไม่มีขีดจำกัดของคนในทุกช่วงวัย โดยล่าสุดได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (Kids Day KMITL 2024) ประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เสริมทักษะนอกห้องเรียนด้วย 6 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มาค้นหาทักษะที่ตนถนัด หรือทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ และเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองจะได้ส่งเสริมลูกไปยังเป้าหมายได้อย่างถูกทาง

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบันนี้ จึงเกิดความจำเป็นที่ทำให้หลายคนต้องเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะเพื่อให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ผู้เรียนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอนาคตจะไม่ใช่แค่นักเรียนที่จบจากมัธยมเพียงเท่านั้น แต่จะเป็นประชาชนและบุคคลทั่วไป โดยเริ่มจากการสร้างศูนย์การเรียนรู้อย่างครบวงจร เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเขตลาดกระบังได้รับโอกาสในการ Reskill และ Upskill เพิ่มทักษะในด้านที่สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดทักษะที่มีของตนเองให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ (Kids Day KMITL 2024) ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งนี้ขึ้นนั้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้เสริมทักษะนอกห้องเรียนที่ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถของตนเอง หรือแม้แต่การเปิดประสบการณ์ลองผิดลองถูกในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนไม่เคยมั่นใจแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับทำได้ดี จึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้มาค้นหาทักษะที่ใช่สำหรับตนได้ และจะนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาความรู้ในด้านที่สนใจให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขี้น ผ่านการเข้าร่วมฐานกิจกรรม 6 ฐาน ที่เสริมสร้างทักษะของเด็กในแต่ละด้าน

 • ฐานกิจกรรม Fun with Sensor โดยคณะวิทยาศาสตร์ และบริษัทเวอร์เนียร์ไทย (VERNIER THAI) เป็นฐานที่เสริมทักษะให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และทดลองใช้เซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ เช่น การใช้เซนเซอร์ไจโรสโกป อุปกรณ์ที่อาศัยแรงเฉื่อยของล้อหมุนเพื่อช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุน ช่วยให้รู้จักการเคลื่อนที่ของวัตถุในเกมขับรถและมีทักษะในการใช้งานเครื่องมือตรวจวัด
 • ฐานกิจกรรม Burger Station โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร สร้างทักษะเรียนรู้การสร้างสรรค์เบอร์เกอร์ในสไตล์ของตัวเอง ฝึกทักษะให้น้อง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และสร้างให้น้อง ๆ มีทักษะการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่นำไปสู่การออกแบบเบอร์เกอร์ได้
 • ฐานกิจกรรม Super Star โดยสำนักงานสื่อสารองค์กร สจล. เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างให้น้อง ๆ มีความมั่นใจ สอนพัฒนาบุคลิกภาพการยืน การเดิน ความกล้าแสดงออกบนเวที เพื่อให้เกิดทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งส่งผลต่อการเข้าสังคมของน้อง ๆ ต่อไปในอนาคต
 • ฐานกิจกรรม Coding for Kids โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด (iMAKE) เป็นฐานสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้โค้ดดิ้ง สอนการคำนวณสนามหุ่นยนต์สำหรับการบังคับหุ่นยนต์ mTiny และ mBot2 ทั้งแบบให้เขียนโค้ดด้วยตัวเองและแบบฝึกความแม่นยำบังคับสิ่งของจากโค้ดที่เขียนไว้แล้ว
 • ฐานกิจกรรม KMIDs Robotics for KIDS โดยโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS) เป็นฐานการแสดงการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ สอนให้น้อง ๆ รู้จักพื้นฐานของการบังคับหุ่นยนต์ตั้งแต่การเขียน Coding อย่างง่ายให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นหรือหลบสิ่งกีดขว้าง ช่วยให้การเขาถึงเทคโนโลยี AI เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
 • ฐานกิจกรรม Food Industry Ice Cream Workshop โดยคณะอุตสาหกรรมอาหาร สร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์ไอศกรีมในรสชาติตามแบบของตนเอง โดยให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้การทำไอศกรีมผ่านหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการถ่ายโอนความร้อนระหว่างเกลือและน้ำที่นำมาประยุกต์ใช้ในการปรุงอาหาร เป็นต้น และอีกหนึ่งทักษะที่ได้รับจากทุกกิจกรรมคือทักษะการวางแผน เพราะการวางแผนถือเป็นจุดเริ่มต้นของทุก ๆ งานที่จะทำให้ทุกภารกิจบรรลุเป้าหมายได้ดั่งที่ตั้งใจไว้
 • โดยในครั้งนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้เห็นว่าผู้ปกครอง และเยาวชนในปัจจุบันหันมาสนใจการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเติมทักษะหลากหลายด้าน (Multi-skill) เพี่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

  สำหรับกิจกรรมต่อไปของ KLLC ที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ได้เข้ามาพัฒนาทักษะที่ตนสนใจนั้นจะเป็นกิจกรรม Kids University by KMITL Season 5 โดยสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/KidsUniversitybyKMITL หรือโทร. 089-785-1023


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ