วว. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ 2567

ข่าวทั่วไป Sunday February 4, 2024 23:20 —ThaiPR.net

วว. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงานวันนักประดิษฐ์ 2567  "Thailand Inventors' Day 2024"  ซึ่ง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ Event Hall 100-102  ศูนย์นิทรรศการฯ ไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ"

 โอกาสนี้  นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  นางสาวสุชาดา  แทนทรัพย์  เลขานุการ รมว.อว.  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  พร้อมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด  อว.  ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ  เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" ซึ่งทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" และ "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก" รวมทั้งเพื่อให้เป็นกลไกการสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมนักประดิษฐ์ในระดับเยาวชน ได้มีความรู้ โดยการบ่มเพาะและพัฒนาให้มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับเยาวชนและระดับนานาชาติ  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา และการฝึกอบรมอาชีพ  

 ในการนี้ วว. ร่วมจัดการสัมมนาเรื่อง ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ต่อการพัฒนาศักยภาพองค์กร โดยมี ดร.จิตรา  ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. เป็นวิทยากร

นอกจากนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ นำผลงานการดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับ  "เบญจมาศปลอดโรคพันธุ์ใหม่" ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ