แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลฯ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป Thursday February 8, 2024 16:42 —ThaiPR.net

แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลฯ จังหวัดเชียงใหม่

แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทีมงานแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา นำโดย พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ร่วมอบรม "โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล" วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านสื่อดิจิทัลและการผลิต Content ของบุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้น สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารองค์กร และร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ บอกเล่าความดี และส่งต่อไปสู่ผู้อื่น เพื่อจังหวัดเชียงใหม่ที่เรารัก ผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok

โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลฯ การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และตัวแทนข้าราชการตำรวจจากทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนจากภาคเอกชน รวมจำนวนกว่า 250 คน

ภายในการอบรมมีการบรรยายในหัวข้อ ทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล แนวทางการผลิตสื่อที่ดี ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านกิจกรรมกลุ่ม โดยนายวศิน พรวิจิตรจินดา หรือ อาจารย์เชียง กัดไม่ปล่อย ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ TikTok ซึ่งจะให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ของการใช้ TikTok ตั้งแต่เริ่มต้น จนทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งมีการฝึกภาคปฏิบัติแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ณ บ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำ Content ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และการไถกลบวัสดุทางการเกษตรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ลดพื้นที่การเผาของแต่ละอำเภอ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และกลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะเป็นการทำ content เตือนภัยออนไลน์ ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาทักษะการทำ Content ของผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติจริง โดยในวันสุดท้ายของการอบรม จะมีการมอบรางวัลแก่คลิป Tiktok ที่ถูกใจกรรมการอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ