TLC SPU ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์ "เทคนิคการวัดและประเมินผล แนวใหม่ที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน"

ข่าวทั่วไป Tuesday February 13, 2024 16:16 —ThaiPR.net

TLC SPU ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (TLC SPU) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "เทคนิคการวัดและประเมินผล แนวใหม่ที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน"

วิทยากร โดย

ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ

ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

*สำหรับอาจารย์หลักสูตร AIDP เข้าร่วม Onsite ณ ห้อง 1208 ชั้น 12 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)

สามารถลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/asyEWLikLxWwxUnY7


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ