วันมาฆบูชา : วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา

ข่าวทั่วไป Friday February 16, 2024 10:04 —ThaiPR.net

วันมาฆบูชา : วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา

"วันมาฆบูชา" ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจนกลายมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งตรงกับวันขึ้นขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี โดยคำว่า "มาฆะ" คือชื่อของเดือน 3 ซึ่งย่อมาจากคำว่า มาฆบุรณมี หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

หากวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธ วันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระสงฆ์ วันมาฆบูชาก็คือ วันพระธรรม เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม โอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่ส่งเสริมให้มนุษย์ตั้งมั่นในการทำความดี ละความชั่ว มีความรัก ความเมตตาต่อกัน จึงทำให้วันมาฆบูชาถูกเรียกขานในอีกนามหนึ่งว่า วันแห่งความรัก ในทางพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ยังถูกเรียกว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" อันแปลว่า การประชุมด้วยองค์ 4 เพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการ ได้แก่

1.เป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2.มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

3.พระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมด ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า

4.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

กิจกรรมวันมาฆบูชา

1.ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า

2.ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

3.เวียนเทียนที่วัดในช่วงเย็น

วันสำคัญทางศาสนากับเด็กๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ

เด็กๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ล้วนมาจากหลากหลายพื้นที่ และบ้างก็นับถือศาสนาแตกต่างกัน มูลนิธิฯ สนับสนุนให้เด็กทุกคนเคารพในหลักคำสอนอันดีของศาสนาของตนเอง และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เด็กส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักค่ะ ดังนั้นเด็กๆ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ยามเย็น การทำบุญตักบาตร ร่วมเวียนเทียน ในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เช่น การช่วยพัฒนาวัด ล้างห้องน้ำ กวาดลานวัด พัฒนาปรับปรุงสถานที่โดยน้องๆ เยาวชนโสสะ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดี ยังช่วยสร้างเสริมสมาธิ ผ่อนคลายจิตให้สงบ และปลูกฝังการรู้จักมีน้ำใจ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันและกันในสังคมค่ะ

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณทุกจิตเมตตาที่มอบให้กับเด็กๆ ในครอบครัวโสสะเป็นอย่างสูง ทุกบุญกุศลที่ท่านได้แบ่งปันให้กับเด็กๆ จะกลายเป็นอนาคตที่สดใส ให้เด็กทุกคนได้เติบโตด้วยความรัก มีความรู้ความสามารถ เพื่อใช้เลี้ยงดูตนเองและช่วยพัฒนาสังคมของเราต่อไป

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org/donate-now

  และรับชมคลิป : เงินบริจาคหายไปไหน (Donate For Love)

ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=uviZd8Waf_8&t=28s


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ