รร.กทม.เดินหน้าสร้างความเข้าใจเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

ข่าวทั่วไป Monday February 19, 2024 08:58 —ThaiPR.net

รร.กทม.เดินหน้าสร้างความเข้าใจเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม.กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบวัยรุ่นไทยเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น เร่งสร้างทัศนคติใช้ถุงยางอนามัยและสื่อสารเชิงบวกเรื่องเพศว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินโครงการรณรงค์และจัดกิจกรรมเชิงรุกในสถานศึกษา ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์กับเยาวชนวัยใสในโรงเรียนสังกัด กทม.และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาวะทางเพศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโรงเรียนสังกัด กทม.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษา ขณะเดียวกัน สนศ.ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักอนามัย และ สธ.โดยเฉพาะการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยให้กลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ รวมทั้งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

นอกจากนี้ โรงเรียนสังกัด กทม.ได้จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับเพศศึกษาและทักษะการดำเนินชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค การป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) เขตดอนเมือง ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 จัดโดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ส่วนปีงบประมาณ 2566 - 2567 สนศ.ได้รับความร่วมมือจากสำนักอนามัย มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ วัชโรทัย และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เข้ามาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ พัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขลักษณะด้านอนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศและโรคเอดส์ในโรงเรียนสังกัด กทม.โดยมีศึกษานิเทศก์ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง สนศ.ในฐานะคณะทำงานพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 โดยในปีงบประมาณ 2567 จะจัดทำแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ยุคปัจจุบันสำหรับนักเรียนกลุ่มอายุ 10-19 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม.เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนและการนิเทศติดตามต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ