KH Academy ผนึก 3 บลจ. "กรุงไทย-ไทยพาณิชย์-เมธา" เปิดหลักสูตรการเรียนรู้ Prep for Fund Manager รุ่นที่ 1 บ่มเพาะเยาวชนสู่อาชีพผู้จัดการกองทุน

ข่าวทั่วไป Wednesday February 21, 2024 15:12 —ThaiPR.net

KH Academy ผนึก 3 บลจ.

KH Academy ร่วมมือกับ 3 บริษัทจัดการกองทุน ได้แก่ บลจ.กรุงไทย บลจ.ไทยพาณิชย์ และบลจ.เมธา เปิดหลักสูตรการเรียนรู้ Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1 เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา 40 คน ได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะและสัมผัสขั้นตอนการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพผู้จัดการกองทุนจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ฟากผู้บริหาร KH Academy มั่นใจ นิสิตนักศึกษาที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้ ได้รับองค์ความรู้เต็มเปี่ยม สามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต เตรียมเปิดหลักสูตร Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน รุ่นที่ 2 สิงหาคมนี้

นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหาร KH Academy เปิดเผยว่า ศูนย์การเรียนรู้ KH Academy จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือกับองค์กรเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน

โดย KH Academy เปิดโครงการ KH Preps ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นบุคลากรในวิชาชีพด้านการเงินการลงทุน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดอบรมหลักสูตรแรก คือ Prep for Financial Advisor หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน รุ่นที่ 1 และหลักสูตรที่สอง คือ Prep for Investment Analyst หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รุ่นที่ 1 โดยทั้ง 2 หลักสูตร ได้รับการตอบรับจากนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมกันเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด KH Academy เปิดอบรมหลักสูตรที่ 3 Prep for Fund Manager หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด (Metha) มาเป็นคณะวิทยากรผู้ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ ซึ่งในการเปิดฝึกอบรมครั้งนี้เปิดรับนิสิตนักศึกษาจำนวน 40 คนเท่านั้น และได้เริ่มอบรมเล้วในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นผู้ลงนามรับรองในประกาศนียบัตรจบหลักสูตร

"หลักสูตร Prep for Fund Manager ได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด มาร่วมเป็นทีมวิทยากร พร้อมแชร์ประสบการณ์และความรู้ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้ฝึกฝนทักษะ และสัมผัสขั้นตอนการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพผู้จัดการกองทุนจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดสำหรับการประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันหลักสูตร Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกที่ KH Academy เปิดอบรมนั้นได้ปิดหลักสูตรการเรียนการสอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าหลักสูตร Prep for Financial Advisor รุ่นที่ 2 จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 นี้ สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแอปพลิเคชัน KH Academy" นายบูรพา กล่าวในที่สุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ