DEK IT SPU จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เนื่องในวันมาฆบูชา 2567

ข่าวทั่วไป Tuesday February 27, 2024 15:36 —ThaiPR.net

DEK IT SPU จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เนื่องในวันมาฆบูชา 2567

ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ในการเข้าร่วม ช่วยจัดดอกไม้ จำหน่ายดอกไม้-ธูปเทียน เก็บดอกไม้ธูปเทียนที่สาธุชนวางไว้สำหรับบูชาพระตามจุดต่าง ๆ บริเวณหน้าองค์พระ ดับธูปเทียน ยกสิ่งของและตู้รับบริจาค ทำความสะอาดพื้นที่รอบลานเจดีย์ บริการสาธุชนในการถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ วันพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับความสำคัญของวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 คำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย วันมาฆบูชา คือเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน และถือว่าเป็นหลักคำสอนหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์" นอกจากนี้ วันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

  • วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
  • มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อถวายสักการะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  • พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเหล่านั้น ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 ทั้งสิ้น
  • พระสงฆ์ทั้งหมดเหล่านั้นได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกกันว่า
  • "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"


    เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ