CoTH SPU "ฝึกงานได้งาน" #2 ร่วมกับ Bangkok Airway เพิ่มความรู้และทักษะการทำงานในธุรกิจการบิน มุ่งสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมงานในอุตสาหกรรมการบิน

ข่าวทั่วไป Tuesday February 27, 2024 15:37 —ThaiPR.net

CoTH SPU

ครั้งที่สอง!! กับกิจกรรม We r ready for Aviation upgrade in airline business โดย อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฏา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ "ฝึกงานได้งาน" ครั้งที่ 2 ด้วยการจัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะ เพื่อการทำงานในธุรกิจการบิน สำหรับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)? Bangkok Airway ได้มาถ่ายทอดความรู้ และทักษะเพื่อการทำงานในธุรกิจการบิน พร้อมทั้งได้มาเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษา SPU ถึงที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย ณ Convention Room 1,2 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) เป็นสายการบินเชิงพาณิชย์ ภายใต้สโลแกน Asia's

Boutique Airline (ความประทับใจแห่งเอเชีย) ดำเนินงานโดย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

เป็นบริษัทในประเทศไทย ให้บริการขนส่งทางการอากาศและบริการท่าอากาศยาน กิจกรรมหลักของบริษัทฯ

ประกอบด้วย สามกลุ่มคือ

1.กลุ่มธุรกิจสายการบิน ซึ่งจำหน่ายตั๋วโดยสารและให้บริการแก่ผู้โดยสาร

2.ธุรกิจท่าอากาศยาน ซึ่งให้บริการสถานที่สำหรับทั้งผู้โดยสารและสายการบิน

3.ธุรกิจสนับสนุนสายการบิน ซึ่งให้บริการภาคพื้นทั้งหมด บริการด้านสินค้าและบริการด้านจัดอาหารสำหรับสายการบินลูกค้า บริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท บางกอกแอร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด, บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการทำงานอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพ รักษาความปลอดภัย และทำการบินให้ผู้โดยสารอย่างถูกจุด อีกทั้งยังพยายามส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งทางอากาศในภาคของเอกชนอย่างต่อเนื่องโดยตลอดมา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศสืบไป ณ ปัจจุบันบางกอกแอร์เวย์ ได้ขยายเส้นทางมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เพียงแต่การเพิ่มเส้นทางที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเท่านั้น การบริการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ก็มีการปรับปรุงการให้บริการอยู่ตลอดเวลา ทั้งภาคพื้นการให้บริการ และการปรับปรุงการบริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ