เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ระดับชุมชน กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวทั่วไป Wednesday February 28, 2024 15:50 —ThaiPR.net

เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก ร่วมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ระดับชุมชน กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านหนองผักนาก จังหวัดสุพรรณบุรี

สสก.2 รบ. ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวถั่วเขียว KUML และเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ระดับชุมชน และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดสุพรรณบุรี

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิศากร ลี้ชาญพานิชยกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายวิทวัส หาญวานิช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานวันเก็บเกี่ยวถั่วเขียว KUML และเปิดตัวศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ระดับชุมชน กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านหนองผักนาก ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี: จากงานวิจัยสู่แปลงผลิตด้วยความรู้และเทคโนโลยี และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

ภายในงานมีกิจกรรม การเสวนา ในหัวข้อ กว่าจะเป็น "ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML ระดับชุมชน กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านหนองผักนาก" และลงแขกเก็บเมล็ดพันธุ์ KUML ด้วยมือ รวมถึงชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ จากนั้นเกษตรกรเข้าสู่บทเรียน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็น 4 สถานีเรียนรู้ ดังนี้

สถานีเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีการผลิตข้าว

สถานีเรียนรู้ที่ 2 การจัดการดินและปุ๋ย

สถานีเรียนรู้ที่ 3 การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (Integrated Pest Management)

สถานีเรียนรู้ที่ 4 การส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา : ถั่วเขียว KUML


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ