เริ่มแล้ว! "HACK ใจ" แฮกกาธอนด้านสุขภาพจิตครั้งแรกในประเทศไทย

ข่าวทั่วไป Friday March 1, 2024 09:33 —ThaiPR.net

เริ่มแล้ว!

ไทยพีบีเอส ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม HACK ใจ "เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน" แฮกกาธอนด้านสุขภาพจิตครั้งแรกในประเทศไทย ระดมสมองหาไอเดียตอบ 8 โจทย์ ฮีลใจไปต่อได้ถ้าใจไม่ป่วย

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 67 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Thailand) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม HACK ใจ "เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน" กิจกรรมแฮกกาธอน ระดมสมองหาไอเดีย สร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพใจ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 ที่ไทยพีบีเอส ก่อนนำเสนอผลงาน ด้วยโจทย์ที่ท้าทาย 8 โจทย์ จาก 8 กลุ่มผู้เข้าร่วมจากทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต

รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท กล่าวว่า ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะ ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาวะทางจิต และสุขภาพใจ เราไม่อยากทำหน้าที่เพียงรายงานข่าว เมื่อเกิดเหตุเศร้าสลดใจในสังคมเท่านั้น แต่เราอยากมีส่วนช่วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม เป็นตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) ให้สังคมมีความแข็งแรง ดังนั้น การจัดกิจกรรมวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากในการสร้างความเข้มแข็งสร้างพลังใจ ไม่ใช่ประเด็นเฉพาะทางการแพทย์เมื่อเจ็บป่วยแล้วเท่านั้น เชื่อมันว่า การระดมสมอง ของเหล่านักแฮกจากหลากหลายวงการ ในกิจกรรมครั้งนี้  จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่จะไปตอบโจทย์สุขภาวะทางจิตได้  เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน

พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า  เรื่องสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องของกรมสุขภาพจิตเพียงหน่วยงานเดียว จึงอยากชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคม ช่วยกันดูแลสุขภาพใจก่อนที่จะป่วย การได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมแฮกใจครั้งนี้ ถือเป็นความหวัง เป็นมิติใหม่ ในการทำงานด้านสุขภาพจิตที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยตรง แต่มีนักแฮกจากมากมายหลากหลายอาชีพ ซึ่งน่าจะเกิดนวัตกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพใจให้สังคมไปต่อได้ด้วยกัน

นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า ในฐานะองค์กรร่วมจัด รู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้เห็นคนทุกสาขาอาชีพมาร่วมมือกัน ระบบสุขภาพไม่ใช่เรื่องของมดหมอหยูกยา หรือการรักษาอย่าเดียว แต่ครอบคลุมสุขภาพจิต สุขภาพสังคม สุขภาพทางปัญญา ซึ่งระบบสุขภาพโดยรวมต้องขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมกัน ที่ผ่านมาได้พัฒนาประเด็นสุขภาพจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่เดินหน้าต่อไป เป้าหมายในวันนี้ ไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้กำลังมีปัญหาสุขภาพจิต แต่ทุกคนในสังคมที่ควรได้รับการดูแลไปด้วยกัน

นายสุริยนต์ ธัญญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า สภาพัฒน์ฯ ร่วมมือกับ UNDP ริเริ่มให้เกิด "Thailand Policy Lab ซึ่งได้ถอดบทเรียนนโยบายสาธารณะ ซึ่งสภาพัฒน์ฯ เป็นแกนกลางในการกำหนดนโยบายสาธารณะ การได้เห็นความร่วมมือครั้งนี้ ทำให้เกิดความหวังสำหรับทางออกที่เป็นไปได้ ซึ่งทุกคนกำลังมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะปฏิรูปนโยบายสาธารณะในยุคต่อไป

กิจกรรม HACK ใจ จัดขึ้นเพื่อรวบรวมไอเดียด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทักษะของแต่ละองค์กร นำไปปรับใช้ให้เกิดผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต รวมถึงสร้างเครือข่ายการพัฒนาโครงการ เจตจำนง หรือนโยบายด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต โดยแบ่งเป็น  8 โจทย์ คือ 1. นวัตกรรม (Innovation)  2. เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) 3. ระบบยุติธรรม (Justice system)  4. ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Law enforcer) 5. การสื่อสาร (Communication) 6. การออกแบบเมือง (Property & Urban) 7. ธุรกิจประกัน (Insurance)  8. องค์กรแห่งความสุข (Food)

กิจกรรม HACK ใจ "เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน" จะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 โดยจะมีการสรุป และนำเสนอผลงาน HACK ใจ จากทั้ง 8 โจทย์ ในวันเสาร์ที่ 2 มี.ค. 67  โดยสามารถติดตามรับชมได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook และ YouTube : The Active

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่

? Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X (Twitter), LINE, TikTok, Instagram

? Website : www.thaipbs.or.th

? Application : Thai PBS

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ