"กรุงไทย" 1 ใน 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่ อยากร่วมงานมากที่สุด

ข่าวเศรษฐกิจ Friday March 1, 2024 14:48 —ThaiPR.net

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ได้รับรางวัล Top 50 Employers in Thailand 2024 หรือ 50 องค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2567 จากผลสำรวจของ Work Venture ที่ปรึกษาและผู้นำด้านการสร้างแบรนด์นายจ้างให้แก่องค์กรชั้นนำในประเทศไทย โดยสอบถามความคิดเห็นคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนที่เริ่มทำงาน อายุ 22-35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อธนาคาร รวมทั้งตอกย้ำถึงนโยบายของธนาคารที่มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ เพื่อเป็นแรงผลักดันองค์กรก้าวสู่เป้าหมายของการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

ที่ผ่านมา ธนาคารลงทุนด้านการบริหารและสรรหาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากรด้าน IT ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดงานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของธนาคาร 3 ประการ คือ การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ให้ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย มีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การขับเคลื่อนประสิทธิภาพองค์กรด้วยดิจิทัลและข้อมูล เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าตรงรูปแบบผ่านช่องทางที่หลากหลาย และปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นรูปแบบดิจิทัล และการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสร้างการเติบโตในมิติใหม่ จากการจัดตั้งบริษัท ด้านเทคโนโลยีในเครือของธนาคาร เพื่อเฟ้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด และ บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด ภายใต้แนวคิด 'Make Digital Life Possible for All'

ธนาคารปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังวิธีการทำงานแบบใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยความยืดหยุ่นคล่องตัว (Agile) ภายใต้แนวคิด 'กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ' อาศัยหลักการแบบ Fail Fast Learn Fast สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ (Performance Driven Organization) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มความสามารถ และทำงานแบบเป็นทีมเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

ขณะเดียวกัน ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้พนักงาน โดยมีสวัสดิการครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ เช่น สินเชื่อบ้านและรถยนต์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล บริการห้องกายภาพและห้องฟิตเนส บ้านพักสวัสดิการ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ด้วยระบบ 'Flexible Workplace' เพื่อให้พนักงานจัดสรรเวลาทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังมี Co-working Space 5 แห่งตามแนวรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เพื่อรองรับพนักงานที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงาน รวมทั้งแอปพลิเคชัน ONE Krungthai ที่มีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น การลาพักผ่อน การเบิกค่ารักษาพยาบาล การสแกนเข้า-ออกงานแทนบัตรพนักงาน ฟีเจอร์ Social Media เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในธนาคาร และฟีเจอร์ 'Remote Override' ที่ช่วยให้ผู้จัดการสาขาอนุมัติรายการธุรกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้ทันยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อยกระดับทักษะพนักงาน (Upskill/Reskill) โดยเฉพาะทักษะด้านความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น โครงการ Krungthai Hackathon ที่ใช้หลักสูตร Business Bootcamp และ Design Thinking เปิดโอกาสให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยธนาคารสนับสนุนเงินทุน และส่งไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่ต่างประเทศ รวมทั้งทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างโอกาสเติบโตในการทำงาน ทั้งหมดนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบให้พนักงานทุกคนภาคภูมิใจ มาร่วมเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน ผู้ที่สนใจร่วมงานกับธนาคาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hr.krungthai.com/Home/JoinUs


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ