โรงพยาบาลตากสิน upskill บุคลากร พัฒนางานด่านหน้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวทั่วไป Tuesday March 5, 2024 10:38 —ThaiPR.net

โรงพยาบาลตากสิน upskill บุคลากร พัฒนางานด่านหน้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนางานบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลตากสิน ให้แก่ กลุ่มงานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ผศ.นพ.ศุภกิจ ฉัตรไชยฤกษ์ รองผู้อำนวยการแพทย์ (ฝ่ายการแพทย์) นางสาวมณี ภาณุวัฒน์สุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าพยาบาล) เข้าร่วม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริม คุณภาพการให้บริการ แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการมีความเป็นเอกภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผู้เข้าอบรมเป็น กลุ่มงานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน กว่า 150 คน

ทั้งนี้ กิจกรรมังกล่าวได้มีการรับฟังการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ลักษณะการสอนแบบ Training Group coaching โดย อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารฯ (กรรมการผูจัดการ บจก.พาวเวอร์ฟูลครีเอชั่น) เป็นวิทยากรให้ความรู้ พูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และถอดบทเรียนร่วมกัน เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤติ การจำลองสถานการณ์ (ISBARR) และการตอบข้อร้องเรียน รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้รับบริการและบุคคลากรในโรงพยาบาล

มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของการใส่ใจ ประชาชนผู้มารับบริการให้มากยิ่งขึ้นและพัฒนาการสื่อสารอย่างเห็นใจต่อผู้มารับบริการและระหว่างบุคลากรด้วยกัน การสื่อสารอย่างเห็นอกเห็นใจ ความสำคัญของการสื่อสารต่อตนเอง ทีมงานในแผนก ต่างแผนก ผู้มารับบริการและครอบครัว การฟังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับรู้ความรู้สึกและความต้องการของผู้มาใช้บริการ การร้องขอ การพูดเชิงสร้างสรรค์ การเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้มีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง สามารถประสานเครือข่ายและระบบส่งต่อ เสริมให้บุคลากร มีความพร้อมทางด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต ความภูมิใจในองค์กรที่มีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล


แท็ก UPS  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ