กทม.สั่งตรวจตราอาคาร-สถานที่-ป้ายโฆษณา-สิ่งก่อสร้าง ป้องกันอันตรายจากพายุฝน

ข่าวทั่วไป Tuesday March 5, 2024 15:19 —ThaiPR.net

กทม.สั่งตรวจตราอาคาร-สถานที่-ป้ายโฆษณา-สิ่งก่อสร้าง ป้องกันอันตรายจากพายุฝน

นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองว่า สปภ.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานเขตในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขต เพื่อกำชับให้ผู้อำนวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมโดยขอให้เร่งตรวจตราอาคาร สถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง รวมถึงไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ เพื่อตรวจสอบซ่อมแซมตามอำนาจหน้าที่ ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วมสอดส่อง ปรับปรุง ดูแลให้เกิดความปลอดภัย หากมีเหตุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ขอให้ผู้อำนวยการเขตในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามมาตรา 37 ประกอบกับมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยให้สำรวจความเสียหายต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหาย และออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐาน เพื่อขอรับการสงเคราะห์และฟื้นฟูจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนั้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ตลอดจนเพิ่มความระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย ซึ่งเกิดขึ้นจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สามารถขอความช่วยเหลือมาทางโทรศัพท์สายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ