กปภ. ช่วยประชาชนฝ่าภัยแล้งจับมือพันธมิตรเดินหน้า "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ปี 2567

ข่าวทั่วไป Thursday March 7, 2024 08:42 —ThaiPR.net

กปภ. ช่วยประชาชนฝ่าภัยแล้งจับมือพันธมิตรเดินหน้า

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2567 เปิดบริการจุดจ่ายน้ำประปาฟรี ในพื้นที่ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ กองบัญชาการกองทัพบกถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศอบอ้าวและร้อนจัด ประกอบกับผลกระทบของสถานการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้บางพื้นที่ประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กปภ. ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมผลิตน้ำประปาให้เพียงพอไม่ให้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ทั้งนี้ กปภ. ได้ร่วมมือกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ดำเนินโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2567 โดยปีนี้ กปภ. เปิดบริการจุดจ่ายน้ำประปาฟรี ในพื้นที่ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้รถบรรทุกน้ำของหน่วยงานต่าง ๆ มารับน้ำประปานำไปแจกจ่ายกระจายความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตลอดจนประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งในปี 2566 แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนมากถึง 90 ล้านลิตร โดยได้จัดงานแถลงข่าวพิธีเปิดโครงการฯ ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอกเขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งในปีนี้ ตลอดจนสอดส่องดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำช่วยกันอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรน้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง   

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ