สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

ข่าวทั่วไป Friday March 8, 2024 11:13 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ นายธีรยุทธ ถุงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายชัยสทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้นำเสนอประเด็นสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

1.รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดแพร่

2.รายงานผลการพัฒนากำลังคนจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566

3.รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2567)

4.การบันทึกข้อมูลแผนและรายงานผลในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลในระบบรายงานผล (Dashboard) เสนอต่อคณะกรรมการฯ (กพร.ปช.) เป็นข้อมูลกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดแพร่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ