มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครทุนดนตรีไทยและนาฎศิลป์ ประจำปี 2567

ข่าวทั่วไป Friday March 8, 2024 11:22 —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครทุนดนตรีไทยและนาฎศิลป์ ประจำปี 2567

ใครมีฝันอย่ารอช้า  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์เปิดทั้ง ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567   พร้อมรับทุนนี้ สูงสุด Up to 90% 

รู้แบบนี้อย่ารอช้า รีบมาสมัครเลยตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 เมษายน เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบัน ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
 • มีความประพฤติดี
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันหรือเพื่อสังคมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมตามคุณสมบัติของทุนการศึกษาแต่ละประเภท
 • คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันซึ่งได้รับการรับรองจากสำ นักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • มีความประพฤติดี
 • ไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • คะแนนเฉลี่ยสะสมตามคุณสมบัติของทุนการศึกษาแต่ละประเภท
 • หลักฐานการสมัครเข้ารับทุนการศึกษา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบ รบ.ที่ระบุว่าจบการศึกษาแล้ว
 • กรณีที่ยังไม่ได้รับใบ รบ. ให้ใช้ใบรับรองว่า กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีพในภาคเรียนสุดท้าย
 • แฟ้มสะสมผลงาน/กิจกรรมที่ผ่านมา (นำมาแสดงในวันสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 14 ชั้น 1 ใน วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ( เว้นวันหยุดราชการ )โทs. 02-6976941


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ