รวมพลัง! ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน กับออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ข่าวทั่วไป Friday March 15, 2024 14:45 —ThaiPR.net

รวมพลัง! ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน กับออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ปี 2567 มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นพลังขับเคลื่อน นำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุม 35201 อาคาร 35 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีเปิดโครงการ "นำเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้ปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ส่งโครงการใหญ่ 1 โครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อย 6 โครงการ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจากธนาคารออมสินและมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมพัฒนาชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ให้เข้าใจวิถีชีวิต เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นการจัดโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ร่วมพัฒนาชุมชน สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ