สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2567 " รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ไม่ตีตรา

ข่าวทั่วไป Wednesday March 20, 2024 10:13 —ThaiPR.net

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2567

24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันวัณโรคสากล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์ภายใต้ประเด็น "รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ไม่ตีตรา" พร้อมเน้นย้ำ "ยุติวัณโรคเราทำได้"

วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางการหายใจ โดยเชื้อจะแพร่จากผู้ป่วยวัณโรคปอดไปสู่บุคคลอื่นทางละอองเสมหะขนาดเล็กที่ออกมาผ่านการไอ จาม และเมื่อสูดหายใจเชื้อจะเข้าไปยังถุงลมปอด และเกิดการอักเสบขึ้น จากรายงานองค์การอนามัยโลก (WHO, Global Tuberculosis Report 2023) คาดว่าทั่วโลกจะมีผู้ป่วยวัณโรค จำนวน 111,000 ราย เสียชีวิตจำนวน 14,100 ราย และมีอัตราความสำเร็จในการรักษาเพียง ร้อยละ 85   

 นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2566 พบผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 4,950 ราย จำแนกเป็นวัณโรคปอดรายใหม่จำนวน 4,063 ราย กลับเป็นซ้ำ 344 ราย วัณโรคนอกปอด 543 ราย  และพบวัณโรคดื้อยา จำนวน 39 ราย โดยมีผู้ป่วยเสียชีวิต ร้อยละ 5.8  ซึ่งกลุ่มที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคร่วมหลายโรค ผู้ป่วยที่มี HIV ร่วม และยังพบปัญหาผู้ป่วยขาดยา ร้อยละ 4.7   

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2567 "รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ไม่ตีตรา" พี่น้องประชาชนต้องตระหนักถึงวัณโรคอยู่ตลอดเวลา เน้นย้ำ ควรตรวจหาวัณโรคทันทีเมื่อรู้ว่าเป็นผู้สัมผัสผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือเมื่อมีอาการสงสัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากตรวจเจอจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาทันท่วงที ผู้ป่วยต้องกินยารักษาตนเองอย่างเคร่งครัด เพราะวัณโรครักษาหายได้ และเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่น ย้ำ บุคคลรอบข้างมีทัศนคติที่ดี ไม่แบ่งแยก ไม่ลดคุณค่า ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยวัณโรค     

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยวัณโรค ซึ่งจำเป็นต้องรับการตรวจค้นหาวัณโรคด้วยวิธีถ่ายภาพรังสีทรวงอก และตรวจด้วยวิธีอณูชีววิทยา จะได้เข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็ว ดังนี้ 1) ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน และผู้สัมผัสใกล้ชิด 2) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 3) ผู้ป่วยที่อาจมีภูมิคุ้มกันลดลง ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ผู้ป่วยไตเรื้อรัง หรือผู้ป่วยได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 4) ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่และมีโรคร่วมปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือโรคร่วมเบาหวาน 5) ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง 6) บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และ 7) ผู้ต้องขัง ผู้อาศัยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  

นายแพทย์เฉลิมพล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า วันวัณโรคสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมรณรงค์ "รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ไม่ตีตรา"

พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนสื่อต้นแบบวันวัณโรคสากล 2567 แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 และมีกิจกรรมรถแห่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เน้นย้ำ หากมีอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ 1.ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ 2.ไอมีเสมหะปนเลือด ให้เข้าตรวจคัดกรองวัณโรคทันที เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วต่อไป หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ