ธอส. หนุนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ กว่า 230,000 ราย มีบ้านเป็นของตนเอง จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อ - เงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 20, 2024 11:25 —ThaiPR.net

ธอส. หนุนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ กว่า 230,000 ราย มีบ้านเป็นของตนเอง จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อ - เงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ธอส. หนุนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ กว่า 230,000 ราย มีบ้านเป็นของตนเอง จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อ - เงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นำโดย สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยต่ำปีแรกเพียง 3.40% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำแพ็กเกจสินเชื่อและเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากหกหลัก (Lottery 6 : L6) แบบใบ และแบบดิจิทัลทั่วประเทศ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารในโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 3.40% ต่อปี (MRR-3.50% ต่อปี) เฉลี่ย 3 ปีแรก 3.93% ต่อปี รวมถึงออมเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี โดยตัวแทนจำหน่ายสลากฯ สามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และเปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า หลังจาก ธอส. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "โครงการความร่วมมือการสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัย" กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" จึงได้เดินหน้าดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อที่อยู่อาศัยและเงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากหกหลัก (Lottery 6 : L6) แบบใบและแบบดิจิทัลทั่วประเทศที่มีกว่า 230,000 ราย ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ประกอบด้วย

  • ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และไม่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น จะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น เพียงตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 (Financial Literacy) และออมเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ ธอส. อย่างสม่ำเสมอผ่าน Application : GHB ALL GEN เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ทุกบัญชีรวมกัน) เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อกับ ธอส. ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคารพร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.93% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MRR-3.50% ต่อปี (3.40% ต่อปี) ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.90% ต่อปี (4.00% ต่อปี) ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.50% ต่อปี (4.40% ต่อปี) ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-1.50% ต่อปี (5.40% ต่อปี) และปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.90% ต่อปี) กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 5,500 บาทต่อเดือน เท่านั้น
  • ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ โดยสามารถแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ และเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี พิเศษ!! ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือนทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือนและไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  • "ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่มีรายได้อิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือน จึงขาดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยและเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น แพ็กเกจที่ ธอส. จัดทำขึ้นในครั้งนี้ จะช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ และเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง ขณะเดียวกัน ธอส. ยังพร้อมให้ความช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ตามความสามารถในการผ่อนชำระเงินงวด และให้ความรู้ทางการเงินกับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ผ่านโครงการ Financial Literacy เพื่อเพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อ" นายกมลภพ กล่าว

    สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ที่สนใจเข้าร่วม โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 สามารถยื่นคำขอกู้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้จนกว่าสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน และหากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล : ศูนย์ Call Center โทร 0-2528-9999 และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th


    เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ