กทม.ยันดูแลบำรุงรักษากล้าไม้ปลูกใหม่ทุกสถานที่ เดินหน้าปลูกต้นไม้แล้วกว่า 8 แสนต้น

ข่าวทั่วไป Wednesday March 20, 2024 17:29 —ThaiPR.net

กทม.ยันดูแลบำรุงรักษากล้าไม้ปลูกใหม่ทุกสถานที่ เดินหน้าปลูกต้นไม้แล้วกว่า 8 แสนต้น

นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม.กล่าวกรณีมีข้อวิจารณ์ต้นไม้ในสวนหย่อมวัดเสมียนนารีขาดการบำรุงรักษาว่า สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่า สวนหย่อมวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) สำนักงานเขตฯ จึงได้มีหนังสือประสาน สสล.เพื่อตรวจสอบแก้ไข อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสำนักงานเขตฯ ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ตั้งแต่เดือน ต.ค.66 จนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,075 ต้น ไม้พุ่ม 160 ต้น รวม 1,235 ต้น ซึ่งสำนักงานเขตฯ จะเร่งรัดดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม.กล่าวว่า จากการตรวจสอบพื้นที่สวนหย่อมวัดเสมียนนารี เขตจตุจักร ซึ่งมีการปลูกต้นไม้เมื่อเดือน ก.ย.66 ที่ผ่านมา ต้นไม้ดังกล่าวเป็นกล้าไม้ที่ภาคเอกชนบริจาคให้ สสล.นำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สวนหย่อมวัดเสมียนนารี ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. โดย สสล.ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษากล้าไม้ที่ปลูกใหม่ทุกสถานที่ ไม่ได้ละเลยให้ต้นไม้ที่ปลูกขาดการดูแล แต่พื้นที่บริเวณสวนหย่อมวัดเสมียนนารีไม่มีระบบรดน้ำ สสล.จึงใช้รถบรรทุกน้ำเข้ารดน้ำต้นไม้ทั่วทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 เที่ยว/วัน รวมทั้งจัดให้มีเครื่องสูบน้ำช่วยรดน้ำเสริม เพื่อดูแลกล้าไม้ปลูกใหม่ที่ยังมีขนาดเล็ก เพื่อให้ระบบรากสามารถหาน้ำได้ในช่วงระดับดินบน รากยังไม่หยั่งลึกลงดินล่าง นอกจากนี้ กล้าไม้ที่เอกชนนำมาปลูกบางส่วนเป็นกล้าไม้ขนาดเล็กที่เพาะจากเมล็ด ซึ่งหากเติบโตจะมีระบบรากที่แข็งแรง สสล.จึงสนับสนุนสถานที่ปลูกและการดูแลรักษา

จากการสำรวจพบว่า อัตราการตายของกล้าไม้ที่ปลูกบริเวณสวนหย่อมวัดเสมียนนารีมีเพียงร้อยละ 5 จากจำนวนที่ปลูกทั้งหมดมากกว่า 1,000 ต้น และมีกล้าไม้จำนวนมากและหลายชนิดที่เจริญเติบโตดี อย่างไรก็ตาม สสล.จะปลูกทดแทนกล้าไม้ต้นที่ตายและพิจารณาปลูกทดแทนกล้าไม้ที่ระบบรากไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรต่อไป

สำหรับความคืบหน้านโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงของ กทม.ปัจจุบันปลูกไปแล้ว 862,914 ต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค.67 เวลา 10.28 น.) แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 269,935 ต้น ไม้พุ่มขนาดกลาง 425,635 ต้น และไม้เถา 167,344 ต้น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตและ สสล.ซึ่งได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานเขตในการดูแลและตัดแต่งต้นไม้โดยรุกขกรผู้มีความชำนาญในการตัดแต่งต้นไม้ และแนะนำวิธีการปลูกและเลือกต้นไม้ที่จะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมถึงแนะนำการดูแลต้นไม้ในแต่ละช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม เพื่อการอยู่รอดของต้นไม้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ