คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ร่วมกับ GSK และภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน สานต่อโครงการ "Gen ยัง Active 50+" ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เสริมสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ข่าวทั่วไป Monday March 25, 2024 14:15 —ThaiPR.net

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ร่วมกับ GSK และภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน สานต่อโครงการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) และพันธมิตรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอนามัย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เอสซีจี และทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จัดประชุมภาคีเครือข่ายประจำปี 2567 สานต่อโครงการ "Gen ยัง Active 50+" ส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดี พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ผศ. นพ.กมล อุดล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประธานโครงการ Gen ยัง Active 50+ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของประเทศ โดยนอกเหนือจากหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้ว การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้สุขภาพอย่างถูกต้องนับเป็นสิ่งที่สำคัญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ร่วมกับ GSK และพันธมิตรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการ Gen ยัง Active 50+ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยวัยทำงานและวัย 50+ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพที่ถูกต้อง ผ่านช่องทางการสื่อสารทางเว็บไซต์ www.genyoungactive.com และ LINE OA: @GenYoungActive ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการส่งต่อข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพไปยังประชาชนอย่างกว้างขวาง ด้วยพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้ง 9 องค์กร โครงการฯ พร้อมสานต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างต่อเนื่อง เกิดกลไกการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน ทำให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย

นางมาเรีย คริสติช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) กล่าวว่า GSK บริษัทด้านชีวเภสัช (Biopharma) มุ่งมั่นในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาผนวกกับเทคโนโลยีและความสามารถของบุคลากร เพื่อให้ก้าวนำการป้องกันโรคภัยต่างๆ GSK ให้ความสำคัญในการค้นคว้าวิจัยยาและวัคซีนนวัตกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการ Gen ยัง Active 50+ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมในด้านสุขภาพของคนไทยและกลุ่มที่มีอายุ 50 ปี โดยในปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีเชิงไลฟ์สไตล์ นำองค์ความรู้ความชำนาญจากองค์กรภาคี ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของผู้สูงวัย ตั้งแต่การป้องกันจนถึงการเลือกใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี มาเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ Gen ยัง Active เข้าถึงได้ง่าย สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในปีนี้ โครงการฯ จะดำเนินการเชิงรุก มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและลดโอกาสการเกิดโรคต่าง ๆ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ให้ผู้สูงวัยสามารถแอคทีฟได้ในแบบที่ตัวเองต้องการ

โครงการ Gen ยัง Active 50+ จัดตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2566 ขับเคลื่อนโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ร่วมกับ GSK พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมอนามัย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เอสซีจี และ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีของคนไทย คนกลุ่มวัย 50+ หรือ Gen ยัง Active และครอบครัวที่เป็นผู้ดูแล ผ่านการสื่อสารทาง เว็บไซต์ www.GenYoungActive.com และ LINE OA: @GenYoungActive ศูนย์รวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ