สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ประสบความสำเร็จ ได้รับการรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศมองโกเลีย

ข่าวทั่วไป Wednesday March 27, 2024 17:27 —ThaiPR.net

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ประสบความสำเร็จ ได้รับการรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศมองโกเลีย

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่หลักในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการเรียนการสอนสู่ระดับสากล โดยวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2566 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศมองโกเลีย ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศของสถาบันการบินพลเรือน และในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการตรวจประเมินดังกล่าวได้รับการรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศมองโกเลีย โดยขยายอายุการรับรองจาก 3 ปี เป็น 5 ปี ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ความสำเร็จครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของบุคลากรของสถาบันการบินพลเรือน ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอนของสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรด้านการจราจรทางอากาศของสถาบันการบินพลเรือน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ที่ได้ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของสถาบันการบินพลเรือนให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ และเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินพลเรือนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ สถาบันการบินพลเรือน ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของภาคการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ