กปภ. - ปภ. ลงนาม MOU บูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้ง ต่อเนื่องปีที่ 3

ข่าวทั่วไป Thursday March 28, 2024 10:04 —ThaiPR.net

กปภ. - ปภ. ลงนาม MOU บูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้ง ต่อเนื่องปีที่ 3

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ลงนาม MOUบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เตรียมพร้อมสำรองน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชน ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. มุ่งมั่นให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กปภ. ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขา 234 สาขาอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อเตรียมความพร้อมจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสำรองไว้สำหรับการผลิตน้ำสะอาด แก้ปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศโดยใช้ความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งนี้ กปภ. พร้อมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ ปภ. เข้าปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของ กปภ.สาขาทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง สำหรับความร่วมมือของ กปภ. กับ ปภ. ดำเนินการมา ตั้งปี 2565 มีผลผูกพันเป็นเวลา 1 ปี และได้ขยายระยะเวลาความร่วมมือจนถึงปัจจุบันต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยจัดพิธีลงนามฯ ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อรองรับหากเกิดภัยแล้งในพื้นที่หรือเกิดเหตุฉุกเฉินน้ำประปาไม่ไหล ตลอดจนหมั่นตรวจสอบระบบท่อและอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน ไม่ให้มีจุดแตกรั่วซึ่งเป็นสาเหตุค่าน้ำประปาสูงผิดปกติและเป็นการสูญเสียทรัพยากรน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์ ทั้งนี้ หากพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว สามารถแจ้งกปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ