MSC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day Year End 2023

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday April 9, 2024 17:12 —ThaiPR.net

MSC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day Year End 2023

นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์ กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "MSC" นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2567 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ณ อาคารสำนักงานใหญ่

MSC ได้นำเสนอภาพรวมของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาเป็นเวลากว่า 38 ปี ด้วยวิสัยทัศน์เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด มุ่งเน้นบริการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร การพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งผลประกอบการในปี 2566 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ รวม 9,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% และมีกำไรสุทธิ 285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นของปีก่อน 40 ล้านบาท คิดเป็น 16.4% ซึ่งรายได้หลักของ "MSC" มาจาก กลุ่มสินค้า Software 39% คิดเป็น 3,739 ล้านบาท, Hardware 25% คิดเป็น 2,412 ล้านบาท, Service 20% คิดเป็น 1,843 ล้านบาท และ Supplies 16% คิดเป็น 1,485 ล้านบาท ตามลำดับ

โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

 • Infrastructure Solution สัดส่วนทางธุรกิจคิดเป็น 63% ได้แก่บริการ Hardware & Software Systems, Backup & DR, Networks Systems และ Multi-Cloud Service
 • Digital Transformation สัดส่วนทางธุรกิจคิดเป็น 7% ได้แก่บริการ App Modernization, Robotic Workflow, Data Analytic & Big Data และ Superapp
 • Cyber Security สัดส่วนทางธุรกิจคิดเป็น 5% ได้แก่บริการ End Point & Networks Security, Server & Mobility Security, Data Security (PDPA) และ SOC Center
 • Digital Printing Solution สัดส่วนทางธุรกิจคิดเป็น 25% ได้แก่บริการ Supplies & Printer, Contractual Solution, Printing Services และ Hardware
 • ในปี 2566 บริษัทฯ มีการเติบโตด้าน Security Solution 56%, Multi-Cloud Service 19% และ Infrastructure Solution & Service 10% อีกทั้งยังมีจุดแข็งจากการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า 38 ปีส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยมีรายได้จากฐานลูกค้าเดิม 80% จากที่เคยเป็นลูกค้าและกลับมาซื้อใหม่ 7% และลูกค้ารายใหม่ 13%

  ในส่วนของโซลูชั่นหลักที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในปี 2567 คือ Data Analytic & AI ในโครงการ MSC Data Analytic & AI Service บริษัทฯ ได้ดำเนินงานให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ทางด้านพลังงาน พร้อมเป็นต้นแบบในการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นต่อไป

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เริ่มจากการรณรงค์การใช้พลังงานและไฟฟ้าอย่างประหยัด ติดตั้ง EV Charger การติดตั้ง Solar Cell  รวมถึงขับเคลื่อนโครงการอย่างยั่งยืนและให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยได้จัดโครงการ Sport Day และ Metro Run, Run for Learn วิ่งเพื่อการกุศล และส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร และให้พนักงานได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมกัน การดำเนินโครงการต่างๆ นี้ เพื่อให้ความยั่งยืนบริษัทฯ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ir@metrosystems.co.th Website: https://www.metrosystems.co.th/ 


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ