กมธ.การอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา จัดพิธีมอบโล่รางวัล "หอเกียรติยศ 2567 วุฒิสภา" เพื่อส่งเสริมการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ต้นแบบในสังคมไทยให้มีความยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Thursday April 11, 2024 17:33 —ThaiPR.net

กมธ.การอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา จัดพิธีมอบโล่รางวัล

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดพิธีมอบโล่รางวัล "หอเกียรติยศ 2567 วุฒิสภา" โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่รางวัล และ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน กล่าวว่าวันที่ 6 เมษายน 2324 เป็นวันจักรี เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่ 1 ได้ทรงสถาปนากรุงเทพมาหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย 241ปีมาแล้ว พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ทุกพระองค์ ได้พัฒนาประเทศไทย ให้เจริญรุ่งเรื่อง ด้วยคุณธรรม จริยธรรม  ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พระมาหากษัตริย์ราชวงค์จักรี  ได้พระราชทานสถานที่การศึกษาให้ประเทศไทยทั้งประเทศ ได้พระราชทานประชาธิปไตย ให้คนไทยทุกคน พระมาหากษัตริย์ราชวงค์จักรีได้พระราชทานองค์ความรู้ ให้คนไทยได้เป็นคนไทยที่ดี มีความสามารถ มีความกตัญญู มีวินัย  สุจริต  พอเพียง และ จิตอาสา ให้คนไทยเป็นคนเก่ง  มีความสามารถในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หอเกียรติยศวุฒิสภา ได้จัดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อรวบรวม องค์กรภาครัฐ  เอกชน  และชุมชน ที่ได้สร้างองค์กรของตนเอง ให้เป็นองค์กรคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และ องค์กรเกียรติยศ  คือองค์กรที่สร้างกิจกรรม ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกาศความดีงามขององค์กรที่ได้รับความดี

สำหรับพิธีมอบโล่รางวัลในวันนี้ มีหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้าร่วมรับมอลโล่รางวัล จำนวนทั้งสิ้น 42 องค์กร ประกอบด้วย

  • องค์กรเกียรติยศต้นแบบ จำนวน 3 องค์กร
  • องค์กรเกียรติยศ จำนวน 9 องค์กร
  • องค์กรคนดี จำนวน 30 องค์กร

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ รองประธานคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ การสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน เป็นผู้กล่าวรายงาน.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ