เปิดประสบการณ์จริง! นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ SPU บุกคลังสินค้า เส-นอร์สห เรียนรู้ระบบโลจิสติกส์จากมืออาชีพ

ข่าวทั่วไป Monday April 22, 2024 12:32 —ThaiPR.net

เปิดประสบการณ์จริง! นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ SPU บุกคลังสินค้า เส-นอร์สห เรียนรู้ระบบโลจิสติกส์จากมืออาชีพ

นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีโอกาสเรียนรู้ "ของจริง" ผ่านการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย ผศ.ดร. สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ ผศ.ดร. ชวลิต มณีศรี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมคณาจารย์พานักศึกษาลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

การทัศนศึกษาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา IEG312 การวางแผนและควบคุมการผลิต และ IEG423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่ง กระบวนการทำงาน และระบบโลจิสติกส์ จากผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรมืออาชีพของบริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ โดยตรง และมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้จริงในสถานประกอบการ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต

ภายในงาน นักศึกษาได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ของบริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จาก คุณปุ๊ก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม รหัส 35 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง ให้นักศึกษาได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักศึกษาอย่างละเอียด

นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสเยี่ยมชมคลังสินค้า และพื้นที่ทำงานจริง ของบริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ ได้เห็นการทำงานและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต การศึกษาดูงานครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า ที่นักศึกษาได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และแรงบันดาลใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ