พัฒนาทักษะการเขียน SAR! ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา SPU จัดอบรม เทคนิคการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4

ข่าวทั่วไป Monday April 22, 2024 16:46 —ThaiPR.net

พัฒนาทักษะการเขียน SAR! ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา SPU จัดอบรม เทคนิคการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร   จัด โครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4   ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา  

โดย รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ   และมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์   มุ่งเน้นให้ มีความรู้ความเข้าใจ   เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร AUN-QA   และ เทคนิคการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร   ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4   อย่างถูกต้อง   ชัดเจน   ครบถ้วน   เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ   สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์   เกี่ยวกับการเขียนรายงาน SAR   อย่างละเอียด   ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ   พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมอบรม

ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณวิทยากร สำหรับการอบรมครั้งนี้   ได้รับการตอบรับจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์เป็นอย่างดี   ผู้เข้าร่วมอบรมต่างได้รับความรู้   เทคนิค   และประสบการณ์อันมีค่า   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ   สอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA   ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ