สอศ. จับมือแอร์มิตซูบิชิ ดิวตี้ รับมอบเครื่องปรับอากาศในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ

ข่าวทั่วไป Tuesday April 23, 2024 16:52 —ThaiPR.net

สอศ. จับมือแอร์มิตซูบิชิ ดิวตี้ รับมอบเครื่องปรับอากาศในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้จำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และพิธีรับมอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 100 เครื่องให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 46 แห่ง ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีเทคโนโลยี เครื่องมือทันสมัย มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีความร่วมมือในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสอศ.ให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และทักษะด้านเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ด้วยหลักแนวคิดร่วมการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนนั่นคือ "จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน" สู่การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตต่อไป

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 ปี โดยทางบริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับ สอศ. ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ จัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคและทักษะใหม่ ๆ ในการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสถานศึกษาในสังกัด สอศ.และบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนสนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามความเหมาะสม โดยการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา จะเน้นในเรื่องการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งการได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการด้านเครื่องปรับอากาศที่ได้มาตรฐาน จะส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา เพราะจะได้เรียนรู้จากวัสดุอุปกรณ์จริง ๆ เป็นรุ่นหรือแบบที่ทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ ทำให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพแบบมืออาชีพจริงๆ ทั้งนี้มีสถานศึกษาที่ได้รับมอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 46 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค (วท.) นครราชสีมา วท.อุดรธานี วท.ชัยภูมิ วท.ราชสิทธาราม วท.ลพบุรี วท.อุทัยธานี วท.สิชล วท.บัวใหญ่ วท.สุรินทร์ วท.ตราด วท.เพชรบุรี วท.มหาสารคาม วท.ยะลา วท.กาญจนภิเษกมหานคร วท. กาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วท.นครพนม วท.ตระการพืชผล วท.น้ำพอง วท.ขอนแก่น วท.ลำปาง วท.จันทบุรี วท.สระบุรี วิทยาลัยการอาชีพ (วก.)ปง วก.ชุมพวง วก.ร้อยเอ็ด วก.พนัสนิคม วก.ขุญหาญ วก.นายายอาม วก.ตะกั่วป่า วก.บ้านผือ วก.ควนขนุน วก.ปากท่อ วก.ตรัง วก.มหาราช วก.บ้านลาด วก.พนมทวน วก.ละงู วก.หัวไทร วก.ตากฟ้า วก.เสนา วก.ศรีบุญเรือง วก.กาญจนาภิเษกหนองจอก วก. นวมินทราชูทิศ วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) สุราษฎร์ธานี วช.สมุทรปราการ และ วช.พระนคร

ด้านนายสุริยา สิทธิดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายบริการเครื่องปรับอากาศ บริษัท มหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท มหาจักร ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายส่ง-ปลีกเครื่องปรับอากาศสำหรับบ้าน ยี่ห้อ Mitsubishi Heavy Duty ขายส่ง-ปลีกเครื่องเสียง และบริการซ่อมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเมื่อปีการศึกษา 2566 ศูนย์ CVM โดยวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ได้ประสานมาเพื่อขอให้บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ 100 เครื่อง เพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเครื่องปรับอากาศ ให้กับวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งการบริจาคเครื่องปรับอากาศจำนวนมากเช่นนี้ เป็นโครงการแรกที่ได้รับการอนุมัติ ด้วยเหตุผลที่บริษัทปรารถนาให้การอาชีวศึกษาได้พัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพในระดับสากล และให้ได้บุคลากรปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการด้านเครื่องปรับอากาศให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยบริษัทจะจัดวิทยากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ด้านทักษะเครื่องปรับอากาศ และสนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงความร่วมมือต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ