กทม. จับมือทุกภาคส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดคูคลอง-แม่น้ำ-พื้นที่สาธารณะ

ข่าวทั่วไป Thursday April 25, 2024 08:31 —ThaiPR.net

กทม. จับมือทุกภาคส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดคูคลอง-แม่น้ำ-พื้นที่สาธารณะ

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทำความสะอาดอาคาร ที่ทำการ ห้างร้าน บ้านเรือน คูคลอง แม่น้ำ พื้นที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ว่า กทม. ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียในที่ หรือทางสาธารณะ คู คลองอย่างต่อเนื่อง พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยร่วมลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะที่แหล่งกำเนิดอย่างครบวงจร พร้อมทำความสะอาดอาคาร ที่ทำการ ห้างร้าน บ้านเรือน ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ขณะเดียวกันได้ตั้งถังรองรับขยะในชุมชน ถนน ตรอกซอยให้เพียงพอ และจัดระบบการเก็บรวบรวมขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยขยะทั่วไปจัดเก็บไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้าง การจัดทำกรงตาข่ายรวบรวมขยะและล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะสม่ำเสมอ รวมถึงได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดถนน ทางเดิน อุโมงค์ ทางลอด สะพานรถข้าม สถานที่สาธารณะ สถานที่สำคัญ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้น กทม. ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกดูแลรักษาความสะอาดคูคลอง แม่น้ำ รวมถึงพื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยรณรงค์ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการร่วมรักษาความสะอาดและอนุรักษ์คูคลอง ด้วยการไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ การติดตั้งถังดักไขมัน และการให้ความรู้ในการจัดการไขมันและน้ำมันใช้แล้ว พร้อมให้บริการเรือเก็บขยะจากบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยริมคลองอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งจัดให้มีถังขยะแยกประเภทและรถสุขาเคลื่อนที่ หรือตู้สุขาสำหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ การดำเนินโครงการนัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ หมุนเวียนไปตามชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันปัญหาการลักลอบทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่สาธารณะ หรือแม่น้ำ ลำคลอง ตลอดจนประสานความร่วมมือภาคเอกชนติดตั้งเรือดักขยะพลังงานแสงอาทิตย์ในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและนำไปกำจัด เพื่อลดปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเล และการใช้กลไกด้านกฎหมายในการติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล ไม่ให้มีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในพื้นที่สาธารณะและคูคลองอีกทางหนึ่งด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ