ผู้บริหาร- อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือ ม.ไต้หวัน

ข่าวทั่วไป Thursday April 25, 2024 13:06 —ThaiPR.net

ผู้บริหาร- อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือ ม.ไต้หวัน

ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี รศ.ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ รศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประกอบด้วย YUAN ZE University, Ming Chi University of Technology, Tunghai University, National Tsing Hua University และ Tamkang University โดยได้ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิตในการทำวิจัย รวมทั้งการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการแนะนำภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในไต้หวัน ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ YUAN ZE University ได้มีความร่วมมือในการเขียนบทความทางวิชาการ และดำเนินงานวิจัยร่วมกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ