กทม. เตรียมปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนสำนักงานเขต

ข่าวทั่วไป Thursday April 25, 2024 17:20 —ThaiPR.net

นางละไม อัศวเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน (สปท.) กทม. กล่าวกรณีประชาชนวิจารณ์การรับบริการงานทะเบียนที่สำนักงานเขต โดยระบุมาขอคัดสำเนาเอกสารบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และทะเบียนสมรส เจ้าหน้าที่กดบัตรคิวให้ 3 ใบ ทั้งที่ควรให้บริการที่จุดเดียวว่า การบริการของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต ส่วนใหญ่จะแบ่งตามประเภทงานต่าง ๆ ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป (ทะเบียนครอบครัว, ทะเบียนชื่อบุคคล) การให้บริการของเคาน์เตอร์บริการ ยกเว้นสำนักงานเขตบางแห่งมีการรวมงานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนทั่วไปไว้ที่เคาน์เตอร์บริการเดียวกัน โดยกรณีประชาชนใช้บริการงานทะเบียนมากกว่า 1 ประเภทในคราวเดียวกัน การให้คิวเข้ารับบริการเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามขั้นตอนว่า เริ่มจากงานใดก่อนแล้วจึงให้คิวที่ประเภทงานนั้นเป็นหลัก เมื่อเข้ารับบริการงานประเภทแรกเสร็จแล้ว จะโอนคิวไปยังงานบริการที่ผู้นั้นประสงค์จะติดต่อใช้บริการต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าวอาจเป็นการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เห็นว่า เป็นการรับบริการงานทะเบียนทั้ง 3 ประเภทในคราวเดียวกัน จึงให้คิวผู้รับบริการให้ตรงตามประเภท ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตควรอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงกระบวนการให้บริการและการจัดระบบคิวของฝ่ายทะเบียน เพื่อลดข้อโต้แย้งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สปท. จะนำข้อวิจารณ์ข้างต้นไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนของสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ