บ้านหมอละออง กรุ๊ป แบ่งปันคืนสู่สังคม ดูแลผู้ป่วยสะเก็ดเงินที่ขาดโอกาสในการรักษา ผ่าน "โครงการยาเพื่อนยาก ปี 5" ตามปณิธานของ "แพทย์แผนไทย ละออง บัวศิริ (หมอละออง)"

ข่าวทั่วไป Tuesday April 30, 2024 12:14 —ThaiPR.net

บ้านหมอละออง กรุ๊ป แบ่งปันคืนสู่สังคม ดูแลผู้ป่วยสะเก็ดเงินที่ขาดโอกาสในการรักษา ผ่าน

บ้านหมอละออง กรุ๊ป จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการยาเพื่อนยาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 "โครงการยาเพื่อนยาก: ดูแลผู้มีอาการผิวแห้งจากสะเก็ดเงิน" ด้วยการลงพื้นที่บริจาคให้กับมูลนิธิ ชุมชน หมู่บ้าน และหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงผู้ป่วยสะเก็ดเงิน ให้กลับมามีชีวิตที่ปกติสุขได้ โดยครั้งนี้เป็นการคัดเลือกผู้มีอาการสะเก็ดเงินที่ขาดโอกาสในการรักษา เข้าร่วมโครงการและได้รับการดูแลภายใต้การติดตามของแพทย์แผนไทยประยุกต์ บ้านหมอละออง ดูแลผู้ขาดโอกาสตามปณิธานจาก "แพทย์แผนไทยละออง บัวศิริ (หมอละออง)" สืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน ผ่านบริษัทในกลุ่มบ้านหมอละออง กรุ๊ป

คุณปุ้ย-ศิริวิไล (บัวศิริ) แอนกาดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้เป็นทายาทรุ่นที่ 2 ของบ้านหมอละออง เปิดเผยว่า "โครงการยาเพื่อนยาก บ้านหมอละออง" เริ่มต้นมาจากแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มาหา "หมอละออง" ที่คลินิกแพทย์แผนไทยในสมัยที่คุณหมอออกตรวจ วันไหนที่มีผู้ป่วยที่มีเงินไม่พอหรือมีผู้ยากไร้เข้ามาขอรับการรักษา "หมอละออง" จะดูแลรักษาไม่คิดค่าใช้จ่าย และให้ยากลับบ้านไว้ใช้ฟรี เป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตของหมอละออง

ปณิธานจาก "แพทย์แผนไทยละออง บัวศิริ (หมอละออง)" สืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน ผ่านบริษัทในกลุ่มบ้านหมอละออง กรุ๊ป พวกเราบ้านหมอละอองเรียกกิจกรรมนี้ว่า "โครงการยาเพื่อนยาก" จากจุดเริ่มต้นที่ "หมอละออง" ช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในการรักษาแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้ถูกขยายเป็นกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึ้น

สำหรับปี 2567 "โครงการยาเพื่อนยาก ครั้งที่ 13 "บ้านหมอละออง" จัดกิจกรรม "โครงการยาเพื่อนยาก: ดูแลผู้มีอาการผิวแห้งจากสะเก็ดเงิน" ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้มีอาการสะเก็ดเงินที่ขาดโอกาสในการรักษา เข้าร่วมโครงการและได้รับการดูแลภายใต้การติดตามของแพทย์แผนไทยประยุกต์ บ้านหมอละออง โดยจัดเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 เปิดรับคัดเลือก "ผู้ป่วยสะเก็ดเงินที่ขาดโอกาสในการรักษา" เพื่อรับการดูแลผิวแห้งจากสะเก็ดเงิน ภายใต้การติดตามของแพทย์แผนไทยประยุกต์ บ้านหมอละออง ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ มีอาการสะเก็ดเงิน ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ขาดโอกาสในการรักษา เป็นผู้มีรายได้น้อย มีผู้รับรองคุณสมบัติ เช่น ผู้นำชุมชน เป็นต้น และผู้ขอเข้าคัดเลือกจะถูกพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ความรุนแรงของอาการ ระยะเวลาที่มีอาการ เป็นต้น โดยการตัดสินของผู้ดูแลโครงการฯ ถือว่าการเป็นสิ้นสุด

กิจกรรมที่ 2 ทีมงานบ้านหมอละอองจะทำการนัดพบผู้ที่เคยมีอาการสะเก็ดเงินและปัจจุบันอาการสงบแล้ว บ้านหมอละออง ยกเคสของ "คุณเต้ย-อดุลย์ แป้นบัว" เป็นกรณีศึกษา ที่ได้รับการดูแลใกล้ชิดผ่านโครงการยาเพื่อนยากคนล่าสุด ปี 2566 ที่ผ่านมา พร้อมกับเข้าเยี่ยม Brand Loyalty กลุ่มผู้ซื้อสินค้าบ้านหมอละอองใช้แล้วประทับใจกลายมาเป็นลูกค้าคนสำคัญของบ้านหมอละออง

คุณปุ้ย-ศิริวิไล กล่าวเพิ่มเติมว่า "โครงการยาเพื่อนยาก บ้านหมอละออง" มีการบริหารจัดการดูแลผู้มีอาการผิวแห้งจากสะเก็ดเงินครั้งละ 2 ท่าน เมื่อผู้ได้รับการดูแลก่อนหน้าอาการสงบแล้ว ทีมงานจะติดต่อท่านที่ผ่านการพิจารณาและได้รับแจ้งสิทธิ์ไว้แล้ว เพื่อเข้าโครงการตามความเร่งด่วนเป็นลำดับถัดไป และขอเน้นย้ำว่าโครงการยาเพื่อนยาก บ้านหมอละออง จะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ หากพบการเรียกเก็บเงิน กรุณาโทรแจ้ง 095-080-7887

คุณเต้ย-อดุลย์ แป้นบัว ผู้ร่วมโครงการยาเพื่อนยาก กล่าวถึงการได้รับคัดเลือกและเป็นผู้ได้รับการรักษาจนปัจจุบันอาการสงบแล้ว ว่า ผมเริ่มมีอาการสะเก็ดเงิน ต.ค. 2566 อาการลุกลามเร็วมาก ผิวลอกเป็นแผ่นๆ ผิวแห้งทั้งตัวเหมือนลอกคราบ อาการสะเก็ดเงินที่เป็นมีผลกับงาน ผมขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารก็จำเป็นต้องหยุดงาน วิ่งรถส่งอาหารไม่ได้ก็ไม่มีรายได้ ตอนนั้นทำงานไม่ได้ท้อเลย เงินที่เหลือไม่มากก็เอามารักษาตัว อาการไม่ดีขึ้น เงินก็ไม่พอหาหมอ จนถอดใจ จนได้มาเจอคลิปวิดิโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน

"นับว่าเป็นความโชคดีที่ได้เจอกับ คุณนก-นกรณ์ เอียดศรีชาย ได้แนะนำ บ้านหมอละออง ซึ่งคุณนกก็เคยเป็นโรคสะเก็ดเงิน และได้รับการดูแลรักษาจนไม่มีอาการแล้ว จึงได้ติดต่อไปยังบ้านหมอละออง เพื่อรับคำปรึกษากับบ้านหมอละอองและคุยเรื่องปัญหา ทางบ้านหมอละอองส่งเรื่องต่อให้โครงการยาเพื่อนยาก คุณสมบัติผมผ่านการพิจารณาได้รับเข้าโครงการยาเพื่อนยากครับ หลังจากนั้นก็ได้รับการดูแลโดยแพทย์แผนไทย พร้อมได้รับคำแนะนำให้การปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดทำให้อาการสงบ กลับมาทำงานได้แล้ว ขอบคุณ "โครงการยาเพื่อนยาก บ้านหมอละออง" ครับ"

ประวัติ "โครงการยาเพื่อนยาก บ้านหมอละออง" ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมสนับสนุนผู้คนในสังคมด้วยวิธีต่างๆ เช่น ดูแลผู้มีอาการสะเก็ดเงินที่ขาดโอกาสในการรักษา มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ ผู้ยากไร้ ชุมชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ, สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่ขาดแคลน มอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านหมอละอองและจัดเลี้ยงอาหารให้กับชุมชน โครงการตู้ปันสุข โควิด-19 และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น

"โครงการยาเพื่อนยาก บ้านหมอละออง" จะดำเนินต่อไปตามปณิธานจาก "แพทย์แผนไทยละออง บัวศิริ (หมอละออง)" สืบทอดต่อมาถึงปัจจุบัน ผ่านบริษัทในกลุ่มบ้านหมอละออง กรุ๊ป คุณปุ้ย-ศิริวิไล กล่าวทิ้งท้าย

"เชื่อมั่นในสมุนไพรไทย เชื่อใจบ้านหมอละออง" ผลิตภัณฑ์บ้านหมอละอองมีจำหน่ายที่ร้านยาสมุนไพรชั้นนำในห้างสรรพสินค้า และร้านขายยาหลายสาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูล "โครงการยาเพื่อนยาก" ติดต่อ 095-080-7887 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Website : www.laongherbal.com หรือ Facebook: www.facebook.com/laongherbal


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ