มรภ.รำไพฯ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ลงพื้นที่โครงการ จ.ตราด

ข่าวทั่วไป Friday May 3, 2024 12:39 —ThaiPR.net

มรภ.รำไพฯ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ลงพื้นที่โครงการ จ.ตราด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ การฝังคาร์บอนในปะการังและความหลากหลายทางชีวภาพของปูและสาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ การฝังคาร์บอนในปะการังและความหลากหลายทางชีวภาพของปูและสาหร่ายขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราดโดยโครงการนี้ มุ่งเน้นไปที่ การศึกษาการฝังคาร์บอนในปะการัง ที่ได้รับการฟื้นฟู การประเมินศักยภาพความหลากหลายของปูและสาหร่าย ในแง่ของความมั่นคงทางอาหาร และโอกาสในการสกัดสารชีวภาพเพื่อเป็นยา การนำผลงานวิจัยไปใช้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายพันธมิตร ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศปะการังอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง อว. ในการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่เป้าหมาย Net Zeroผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และสร้างแหล่งรายได้ให้กับชุมชนเกาะหมากอย่างยั่งยืน โดยคาดหวังว่า โครงการนี้จะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ยังได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย และยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ