โครงการสัมนาผลตอบแทนทางสังคมที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ (SROI)

ข่าวทั่วไป Tuesday May 14, 2024 09:09 —ThaiPR.net

โครงการสัมนาผลตอบแทนทางสังคมที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ (SROI)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักบริการวิชาการ จัดโครงการสัมนาผลตอบแทนทางสังคม ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) เพื่อทบทวน วิเคราะห์ การใช้เครื่องมือจัดคุณค่าทางสังคมจากการลงทุนทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Return on Investment) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่ห้องแก้ววิทยาการ ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาผลตอบแทนทางสังคม ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานโครงการนี้สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์หลัก ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ทางสำนักบริการวิชาการจึงได้จัดโครงการสัมนาผลตอบแทนทางสังคม ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (SROI) หรือ Social Return of Investment เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงการหรืองานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ