คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

ข่าวทั่วไป Monday May 20, 2024 08:12 —ThaiPR.net

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น สร้างนักบริหารและนักบัญชีมืออาชีพ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอีสาน

จังหวัดขอนแก่น  เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของภาคอีสานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาด้วยศักยภาพอันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยชั้นนำใจกลางอีสาน  มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับความต้องการของตลาดงาน โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  ที่เปิดสอนหลักสูตรหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า "เป้าหมายของคณะคือสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต เรามีวิสัยทัศน์ในการเป็น "สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล" โดยมีเป้าหมายของวิสัยทัศน์คือ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และ 1 ใน 20 ของอาเซียนภายในปี 2567

คณะเรามีความทันสมัยและมีคุณภาพ มีทางเลือกหลากหลายให้กับนักศึกษาที่สนใจเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ เรามีการเรียนการสอนแบบเน้นผลลัพธ์จากการเรียนรู้ Outcome-based Education ที่ต้องการให้นักศึกษาทำได้จริง ไม่ได้มีเพียงความรู้ แต่ต้องมีความเข้าใจแล้วและมีทักษะ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ คณาจารย์ของเราเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ มีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนการสอนสองระบบทั้งออนไลน์และออนไซต์ มีเครื่องมือในการสอนทันสมัย มีห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง มี Production house ให้นักศึกษาสามารถผลิตสื่อได้ ห้องปฏิบัติการทางด้าน Hospitality ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ห้องปฏิบัติการทางด้านธุรกิจบริการ ห้องอาหารและเครื่องดื่ม ห้องปฏิบัติการทางด้านงานแม่บ้าน และมีโรงแรมบายาสิตา ที่มาสนับสนุนการเรียนการสอน

รวมถึงมีห้องสมุดประจำคณะ พร้อมซอฟต์แวร์ในการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Amos,  Grammarly รวมทั้งฐานข้อมูลจากทั่วโลก เช่น Thomson Reuters หรือฐานข้อมูลทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี การโรงแรมและการท่องเที่ยว มูลค่ากว่าหลักล้านบาท

นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในจังหวัดขอนแก่น ในภาคอีสาน และทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรามีเครือข่ายทางการศึกษากว่า 200 ที่ไว้รองรับนักศึกษาในการทำกิจกรรม ศึกษาดูงานหรือฝึกงาน หรือเชิญบุคลากรจากหน่วยงานนั้นมาให้ความรู้

หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาไทย
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ กลุ่มเรียนภาษาไทย
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์ กลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เลือกเรียนที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่ประตูสู่โอกาส คว้าความสำเร็จในดินแดนแห่งศักยภาพ พร้อมสร้างอนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน ใจกลางภาคอีสาน

สนใจเข้าศึกษาต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th หรือ ภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009 (ภายในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ