กทม. - กรมอุทยานฯ - ชุมชนเทียนทะเล 22 ร่วมแก้ปัญหาลิงแสมอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Monday May 20, 2024 17:25 —ThaiPR.net

กทม. - กรมอุทยานฯ - ชุมชนเทียนทะเล 22 ร่วมแก้ปัญหาลิงแสมอย่างยั่งยืน

นางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าแก้ไขปัญหาลิงแสมในพื้นที่เขตบางขุนเทียนว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนเทียนทะเล 22 แก้ไขปัญหาลิงแสมโดยทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรลิงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในพื้นที่ซอยเทียนทะเล 22 มีจำนวนลิงแสมประมาณ 100 ตัว ได้รับการทำหมันแล้ว 95 ตัว สังเกตได้จากไม่มีลูกลิงเกาะอกแม่ลิงเพิ่มขึ้น เนื่องจากลิงเป็นสัตว์ที่มีกระบวนการคิดและเรียนรู้ได้จากสภาพแวดล้อม ส่วนลิงที่มีนิสัยดุร้ายมากขึ้นอาจเกิดจากสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่กระตุ้นความสนใจ เช่น หลอดไฟที่สามารถถอดได้ การยั่วยุทำร้ายร่างกายลิง เป็นต้น สำนักงานเขตฯ จึงได้จัดทำประชาคมร่วมกับประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น เพื่อหาแนวทางอยู่ร่วมกับลิงแสมได้อย่างยั่งยืน โดยจัดทำ "คู่มือเกร็ดความรู้เรื่องลิง สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร" เพื่อสร้างความเข้าใจพฤติกรรมของลิง เรียนรู้วิธีการอยู่อาศัยร่วมกัน ขณะเดียวกันสำนักงานเขตฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุทยานฯ ชมรมคนรักลิง ผู้แทนซอยเทียนทะเล 22 และผู้แทนซอยแสมดำ 17 ร่วมกันแก้ปัญหาลิงแสมในเขตบางขุนเทียนอย่างยั่งยืน โดยแบ่งขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็น 3 ระยะ คือ สั้น กลาง และยาว ดังนี้ ระยะสั้น ได้จัดให้มีสถานที่ให้อาหาร เพื่อลดการก่อกวนประชาชนจากการหาอาหารของลิงแสม รวมทั้ง ได้ประสานความร่วมมือภาคประชาชนและตลาดในพื้นที่จัดโซนนิ่งจุดให้อาหารลิงและสนับสนุนอาหารลิงจำพวกผัก ผลไม้ ที่เหลือจากการค้าขายในแต่ละวัน ตลอดจนเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายจากการถูกลิงทำร้าย สามารถขอรับการเยียวยาได้จากกรมอุทยานฯ หรือสายด่วน 1362 และการรักษาพยาบาล สามารถรักษาได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือตามสิทธิการรักษาของประชาชน

ส่วนใน ระยะกลาง ดำเนินการร่วมกับกรมอุทยานฯ ทำหมันควบคุมประชากรลิงและทำประวัติอย่างต่อเนื่อง การทำหมันลิงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2567 รวมจำนวน 283 ตัว ผลการทำหมันมีลูกลิงเกาะอกแม่ลิงลดน้อยลง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจประชากรลิง เพื่อจัดทำข้อมูลปัจจุบัน วางแผนการทำหมัน และสำรวจอัตราการเกิดของลิงแสมในพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยสำรวจ เช่น การใช้โดรนจับความร้อนสำรวจลิงในพื้นที่ป่า และระยะยาว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำประเด็นการแก้ไขปัญหาลิงแสม เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขในทุกมิติ โดยให้กลุ่ม City lab หรือห้องทดลองเมืองหาแนวทางการแก้ไขปัญหารอบด้านและการอยู่ร่วมกันของลิงแสมและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน เช่น การจัดพื้นที่อยู่อาศัยให้ลิง การทำหมันควบคุมประชากร เป็นต้น

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวว่า สนอ. ได้ประชุมหารือและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรมอุทยานฯ และผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนเทียนทะเล 22 แก้ไขปัญหาลิงแสมในพื้นที่บางขุนเทียนอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผน การทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรลิงในพื้นที่ซอยเทียนทะเล 22 ซึ่งมีจำนวนลิงแสมประมาณ 100 ตัว ปัจจุบันได้รับการทำหมันแล้ว 95 ตัว อย่างไรก็ตาม การทำหมันลิงไม่ได้ส่งผลต่อด้านพฤติกรรมตามพันธุกรรมและสัญชาตญาณ แต่เป็นการช่วยควบคุมประชากรลิง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอที่ได้รับการยอมรับตามหลักสากลและหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยต้องใช้เวลาดำเนินการต่อไป สำหรับการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายจากการถูกลิงทำร้าย สามารถขอรับการเยียวยาได้จากกรมอุทยานฯ หรือ 1362 ส่วนการรักษาพยาบาล สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือตามสิทธิการรักษาของตนเอง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ