กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 พ.ศ. 2566 - 2570 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

ข่าวทั่วไป Tuesday May 21, 2024 14:42 —ThaiPR.net

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 พ.ศ. 2566 - 2570 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือและร่วมลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ 20 กระทรวง และ 5 หน่วยงาน ในการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการด้านนันทนาการ และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องปรินซ์ บอลรูม 1 (ชั้น 11) โรงแรมปริ๊นพาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรมพลศึกษาได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐โดยได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อมุ่ง ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการด้านนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ ให้ความสำคัญและมีการประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรนันทนาการอย่างเหมาะสม สอดคลัองกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยเอื้อเพื่อให้เครือข่ายนันทนาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนมีความเข้มแข็งในการร่วมดำเนินการและยกระดับการบริหารจัดการ การส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติการนันทนาการ มีหน่วยงานราชการ ๒๐ กระทรวง และ 5 หน่วยงาน ร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่

1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. กระทรวงกลาโหม 3. กระทรวงการคลัง 4. กระทรวงการต่างประเทศ 5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8. กระทรวงคมนาคม 9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11. กระทรวงพลังงาน 12.กระทรวงพาณิชย์ 13.กระทรวงมหาดไทย 14. กระทรวงยุติธรรม 15. กระทรวงแรงงาน 16. กระทรวงวัฒนธรรม17. กระทรวงศึกษาธิการ 18. กระทรวงสาธารณสุข 19. กระทรวงอุตสาหกรรม 20. สำนักนายกรัฐมนตรี

และหน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3. กรุงเทพมหานคร 4. สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) และ 5.เมืองพัทยา

นอกจากนี้ในช่วงเช้าก่อนพิธีลงนามความร่วมมือยังได้มีการจัดเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนันทนาการ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ เป็นวิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน รศ.ดร.กำโชค เผือกสุวรรณ รศ.สมควร โพธิ์ทอง ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา และ ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา #กรมพลศึกษา #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #สำนักนันทนาการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ