กทม. เตรียมวางแผนเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยงานไพรด์ มิ.ย. นี้

ข่าวท่องเที่ยว Thursday May 23, 2024 14:44 —ThaiPR.net

กทม. เตรียมวางแผนเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยงานไพรด์ มิ.ย. นี้

นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงานเทศกาลงานไพรด์ในเดือน มิ.ย. 67 ว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบาย ๑๒ เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนากิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและมุ่งหวังให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งในเดือน มิ.ย. 67 ได้กำหนดจัดเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) โดยมีภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดงาน คาดว่า จะมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่ง กทม. ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้จัดประชุมเตรียมวางแผนการจัดงาน Bangkok Pride 2024 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 67

โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้จัดงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่จะจัดงาน อาทิ สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ปทุมวัน สน.ลุมพินี และ สน.สำราญราษฎร์ ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ของ กทม. ได้แก่ สำนักเทศกิจ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตในพื้นที่ที่จะจัดงาน สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการจราจรและความปลอดภัย ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ด้านแพทย์และอนามัย ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงบูรณาการการทำงานและวางแผนเผชิญเหตุการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ จะได้ประชุม เพื่อสรุปแผนการจัดงานด้านต่าง ๆ รวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานอีกครั้งในวันที่ 27 พ.ค. 67

นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการร่วมกันดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งประสานหน่วยงานภายนอกและผู้จัดงาน เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีการรวมคน หรือมวลชนจำนวนมากเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดงานไพรด์ที่ กทม. ได้ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 และร่วมดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2567 กทม. และผู้จัดงานกำหนดจัดเทศกาลงานไพรด์ เพื่อเฉลิมฉลองสิทธิและเสรีภาพกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67 ซึ่งได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งผู้จัดงาน ผู้ประกอบการ หน่วยงานของ กทม. และหน่วยงานภายนอก


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ