DPU ผนึกมหา'ลัยเมืองซานตง จัดงาน "China Education Expo" หนุนคนไทยศึกษาต่อแดนมังกร รองรับตลาดแรงงาน One Belt One Road ในอนาคต

ข่าวทั่วไป Thursday May 23, 2024 16:57 —ThaiPR.net

DPU ผนึกมหา'ลัยเมืองซานตง จัดงาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยศูนย์วัดระดับภาษาจีนนานาชาติ ร่วมกับ กรมการศึกษามณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดกิจกรรม "China Education Expo" หรือ งานนิทรรศการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของซานตง โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "จีนมาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไร(How did China get to this day)" โดยนายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน มีสถาบันการศึกษาระดับอุมดมศึกษาซานตงเข้าร่วมกว่า 30 แห่ง และมีนักเรียนจากโรงเรียนของไทยเข้าร่วมงานกว่า 50 โรงเรียน ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้

อาจารย์จุฑามาศ ลิมศุภนาค หัวหน้าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม "China Education Expo" หรือนิทรรศการแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่างมณฑลซานตงและประเทศไทย โดยเป็นช่องทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ได้รับความรู้และข้อมูลสำหรับการวางแผนศึกษาต่อและการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีนกลาง หรือ HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) รวมถึงวิธีการขอทุนการศึกษาต่อในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์เพื่อผลิตบุคลากรร่วมกัน รองรับตลาดแรงงานใน One Belt One Road (เส้นทางสายไหมใหม่ของจีน) ภายในงานมีการจัดบูธ นิทรรศการจากสถาบันการศึกษากว่า 30 แห่งจากมณฑลซานตง เพื่อค้นหานักศึกษาที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศจีน โดยหากมีคุณสมบัติสามารถสอบ HSK ได้ระดับ 4-5 จะได้รับทุนการศึกษา 100% และสามารถไปศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยได้ทันทีอาจารย์จุฑามาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการรับนักศึกษาในช่วงที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสายภาษาเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาเพื่อสร้างมูลค่าและโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับตนเอง ซึ่ง DPU นอกจากพัฒนาทักษะด้านภาษาทั่วไปแล้ว ยังเน้นการพัฒนาทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลก อาทิ ทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Wellness รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า(EV) ซี่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลกปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องจากนักลงทุนชาวจีนมีแนวโน้มลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสายภาษาจีนธุรกิจ จะช่วยเจาะลึกองค์ความรู้ด้านภาษา รวมถึงศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเอง และเปิดโอกาสในการได้งานที่ดีมากยิ่งขึ้น

"วิทยาลัยนานาชาติ DPU ได้เตรียมความพร้อมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษา ในการศึกษาต่อที่ประเทศจีน โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นเจ้าของภาษาจีนโดยตรง รวมถึงมีการฝึกฝนทักษะเพื่อสอบผ่าน HSK ในระดับ 5 ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของจีน นอกจากนี้ ภายในมหาวิทยาลัยยังมี Ecosystem หรือระบบนิเวศที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษา โดยมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 3,000 คน และมีอาจารย์ชาวต่างชาติสอนถึง 1 ใน 4 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้สื่อสารและฝึกภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง ด้วยความพร้อมดังกล่าว จึงทำให้สถาบันการศึกษาจากเมืองซานตง สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ โดยนักศึกษาเหล่านี้จะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อในจีนสูงกว่าปกติ" อาจารย์จุฑามาศ กล่าวทิ้งท้าย

นายนภดล เคนประทุม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ DPU กล่าวภายหลังเข้าร่วมงาน "China Education Expo" ว่า "จากการร่วมชมนิทรรศการกว่า 30 บูธ ได้รับความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศจีน ทั้งการวางแผนการเดินทาง การเตรียมตัว และการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีน นอกจากนี้มีบูธที่แนะนำการสอบ HSK ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาจีน ทำให้ผมรู้ว่าควรเลือกสอบ HSK ระดับใด และมีวิธีการขอรับทุนการศึกษาอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ยิ่งไปกว่านั้นผมให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบูธของมหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบัณฑิตสายอาชีพครูสอนภาษาจีนโดยเฉพาะ หากมีโอกาสก็พร้อมที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้น เพื่อตอบโจทย์ความฝันในการเป็นครูสอนภาษาจีนมืออาชีพในอนาคต"สำหรับผู้ที่สนใจเรียนเพิ่มทักษะทางด้านภาษา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://ic.dpu.ac.th/ โทร.02-954-9734 ต่อ 240


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ