กรมพัฒนาที่ดิน Kick off วันดินโลก ปี 2567 "Caring for soils: measure, monitor, manage"

ข่าวทั่วไป Friday May 24, 2024 16:40 —ThaiPR.net

กรมพัฒนาที่ดิน Kick off วันดินโลก ปี 2567

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี ภายใต้ชื่องาน "61 ปี พัฒนาที่ดิน เกษตรกรทำกินอย่างยั่งยืน" มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ พิธีเปิดงาน พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลดีเด่น บูธนิทรรศการผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการวันดินโลก ปี 2567 และถ่ายภาพร่วมกับ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นวันดินโลก ในปี 2567 อย่างเป็นทางการ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดแสดงนิทรรศการภาพสามมิติ "Caring for soils: measure, monitor, manage" สำหรับผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชมและร่วมถ่ายภาพได้ที่อาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่โทร 1760

5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)" เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลกและบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้

สำหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรดิน จัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ สำหรับในปี 2567 ซึ่งเป็นการเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของการประกาศวันดินโลกโดยองค์การสหประชาชาตินับตั้งแต่ปี 2556 ประเทศไทย โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีแนวคิดจะจัดการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเน้นย้ำความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรดิน และน้ำในรอบทศวรรษที่ผ่านมา และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่อนาคต

โดยกำหนดจัด International Land, Soil and Water Forum 2024 เป็นการเฉลิมฉลองวันดินโลกระดับโลก (Global Celebration of World Soil Day ในวันที่ 5 ธันวาคม 2567) โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสัญญาณสดไปทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย กำหนดจัดการเฉลิมฉลองวันดินโลกตามหัวข้อที่ FAO กำหนด คือ "Caring for soils: measure, monitor, manage" ซึ่งหมายถึง การดูแล รักษา และปรับปรุงบำรุงดิน ให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด จำเป็นต้องรู้จักสมบัติของดินทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพด้วยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลอย่างมีมาตรฐานและสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับนำมาวางมาตรการจัดการดินได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 5 - 11 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรูปแบบการจัดงานประกอบด้วย การมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2567 การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการที่มีชีวิต การเสวนาวิชาการระดับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายทรัพยากรด้านดิน และการแสดง และจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมาย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ