LPP สานต่อกิจกรรม "7 Days No Smoke กล้าที่จะงด" เป็นปีที่ 2 ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย สสส. จับมือ Quitline 1600 ชวนเลิกสูบบุหรี่

ข่าวบันเทิง Monday May 27, 2024 16:20 —ThaiPR.net

LPP สานต่อกิจกรรม

แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ฯ เข้มมาตรการร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ในที่พักอาศัยและสังคม เดินหน้าชวนลูกบ้านกว่า 260 โครงการ ขับเคลื่อนโครงการ "7 Days No Smoke กล้าที่จะงด" ปีที่ 2 ร่วมแสดงพลังในการรณรงค์ให้งด ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ พร้อมผนึกกำลังสายด่วน 1600 เพียงยกหูปรึกษา อีกทางเลือกเห็นผลสำหรับคนอยากเลิกบุหรี่

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด หรือ LPP ผู้นำในธุรกิจบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า LPP เตรียมเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ตามที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ ผู้ได้รับควันบุหรี่ และมลพิษต่อสภาพแวดล้อม ในปีนี้บริษัทได้ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรม "7 Days No Smoke กล้าที่จะงด" เป็นปีที่ 2 โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมหลักที่จะดำเนินอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีในโครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ LPP กว่า 260 โครงการ มีจำนวนลูกบ้านกว่า 400,000 ราย โดยเชิญชวนให้ลูกบ้านและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงพลังในการรณรงค์ให้งด ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ภายในโครงการที่อยู่อาศัยของแต่ละโครงการผ่านรูปแบบกิจกรรม ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2567 รวมถึง LPP จะให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ตลอดทั้งเดือนที่จัดกิจกรรมรณรงค์ และจะส่งเสริมการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องภายในโครงการที่อยู่อาศัยที่เราดูแล ซึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนให้ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ในช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรมเท่านั้น แต่ LPP ยังมีความมุ่งหวังที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ชุมชนและสังคมปลอดบุหรี่ได้ในที่สุด โดยหวังให้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้น

"ในฐานะที่ LPP เป็นผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร มีความมุ่งหวังที่จะส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกบ้านและผู้ใช้อาคารในทุกมิติ ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย จึงได้นำเจตนารมณ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี 2567 ที่จะร่วมรณรงค์ให้ชุมชนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ สร้างสังคม ลด ละ เลิกบุหรี่ ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในระดับชุมชน จากผลสำรวจที่พบว่า ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้ามีการสูบเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย รวมถึงเยาวชนไทยมีแนวโน้มการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด แต่ยังไม่รู้เท่าทันถึงโรคร้ายแรงที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่ง LPP ในบทบาทของผู้ดำเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ร่วมกันของคนจำนวนมาก มีการใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน จึงได้ผนึกกำลังกับ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) หรือ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (Quitline) อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้คนไทยสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างจริงจัง โดย LPP จะทำการประชาสัมพันธ์ให้แต่ละโครงการนิติบุคคลฯ อาสารับเรื่องให้แก่ผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ ให้ได้รับความช่วยเหลือจาก สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (Quitline) ได้โดยตรงผ่านการลงชื่อกับนิติบุคคลที่ท่านพักอาศัยอยู่ เพื่อให้ผู้ที่มีความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ หรือกำลังลังเลใจที่จะเลิกบุหรี่ ได้รับคำแนะนำ กำลังใจ และการติดตามดูแลจากผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจและปรับพฤติกรรม เพราะแม้การเลิกบุหรี่จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คนที่เลิกสำเร็จก็มีอยู่ไม่น้อย ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้ร่วมส่งเสริมโครงการจาก สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 (Quitline) และจะนำมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นทั้งในรูปแบบของการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนการสร้างกติกาหรือมาตรการทางสังคมเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทุกท่านสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรง

ด้าน รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600) สำนักงานกองทุนส่งเสริมการสร้างสุข (สสส.) เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ LPP มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อนโยบายเพื่อร่วมสร้างและขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดบุหรี่ ด้วยการอาสานำนโยบายและความรู้เกี่ยวโทษและพิษภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามารณรงค์และเผยแพร่ในโครงการที่อยู่อาศัยกว่า 260 โครงการ โดย สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 นี้ มีหลักการสำคัญคือ ทำอย่างไรให้ให้คนที่สูบบุหรี่ ตัดสินใจที่จะเข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่ และสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ โดยประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการเพื่อรับคำปรึกษาโดยไม่มีการใช้ยาหรือให้สารทดแทนนิโคติน แต่จะให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาเพื่อต้องการเลิกบุหรี่ให้เกิดความตั้งใจและลงมือเลิกสูบ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09:00-20:00 น. ส่วนระหว่างเวลา 20:00-23:00 น.จะรับสายโทรเข้าเท่านั้น รวมทั้งยังสามารถฝากข้อความเสียงและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ทางศูนย์ฯโทรกลับ ระหว่างเวลา 23:00 - 09:00 น. เพื่อรับคำปรึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน" รศ.ดร.จินตนา กล่าวในที่สุด

นอกจากนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "7 Days No Smoke กล้าที่จะงด" ปีที่ 2 สามารถร่วมรณรงค์ได้ที่ Facebook Page : LPP Property โดยร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องบุหรี่ พร้อมแบ่งปันความรู้สึกว่าทำไมคุณถึงอยากให้สังคมปลอดบุหรี่? ซึ่งจะเริ่มรณรงค์ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังอาจมีโอกาสรับของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ