วว. ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย หารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาระบบราง การเกษตรเชิงหน้าที่

ข่าวทั่วไป Wednesday May 29, 2024 11:29 —ThaiPR.net

วว. ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย หารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาระบบราง การเกษตรเชิงหน้าที่

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับ Mr. Ma Minggeng, Counsellor for Science and Technology, Mr. Wang Qiang, First Secretary และ Ms. Fu Shan, Third Secretary ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและการเสนอผลงานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและการพัฒนางานด้านระบบราง ห้องปฏิบัติการเชื้อรา รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชิงหน้าที่ ภายใต้โครงการ Joint Research Project Application - R&D on Selenium-enriched Rice Production and Traceability กับ University of Science and Technology of China โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร วว. ประกอบด้วย ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม ดร. อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) และ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) นำเสนอผลงานภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ศทร. วว. คลองห้า เทคโนธานี จ.ปทุมธานี

  • ในการนี้ที่ประชุมได้มีการหารือใน 3 กรอบประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การดำเนินงานความร่วมมือที่ผ่านมา 2) แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่คาดว่าจะมีการดำเนินงาน และ 3) ประเด็นที่ประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนพิจารณาให้การสนับสนุนหรือผลักดันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
  • อนึ่ง วว. มีความร่วมมือมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านโครงการยกระดับความร่วมมือด้านระบบรางเพื่อจัดตั้ง China-Thailand Belt and Road Joint Laboratory on Rail Transit หรือ Joint Laboratory โดย ศทร. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงาน CRRC Corporation Limited, CRRC Qingdao Sifang สาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการ Joint Research Center on Absolutely Poverty Eradication Technology โดย ศนก. ร่วมกับ หน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัย (PMU) สอวช. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หน่วยงานในพื้นที่และภาคเอกชน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ