การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3

ข่าวทั่วไป Wednesday May 29, 2024 15:24 —ThaiPR.net

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 และการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธุ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศครั้งที่ 3 (174)/ 2567 และการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567 โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ในฐานะประธานการประชุมสำหรับการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎครั้งที่ 3 /2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดงานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ การบันทึกความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อน "โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย" การพิจารณาการปฏิรูปการผลิตครู : การรับรองปริญญา พ.ศ. 2567 การพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการพิจารณาแผนการดำเนินการยุทธศาสตร์การต่างประเทศนอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศ โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ประกอบด้วยการพิจารณาการจัดทำข้อสอบวัดทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR มหาวิทยาลัยราชภัฏ (RU-EPT) , การพิจารณากำหนดเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ , การพิจารณากิจกรรมร่วมประจำปีทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ